جایزه اهل قلم امرالد برندگان و برگزیدگان خود را شناخت

 به گزارش لیزنا، دکتر بهروز رسولی، از پژوهشگران وابسته به ایرانداک برنده جایزه مقاله برگزیده انتشارات امرالد در سال 2019 شد.

انتشارات امرالد بیش از 25 سال است که به اهدای «جایزه اهل قلم امرالد» (Emerald Literati Awards) به پژوهشگران و داوران در حوزه‌های گوناگون علمی می‌پردازد. شش شاخص جهانی بودن پژوهش، گستردگی پژوهش، پشتیبانی از پژوهش علمی، تأثیر پژوهش، تعهد به انجام پژوهش‌های باکیفیت، و توجه به تجربه خوانندگان، پدیدآوران، و مشتریان مبنای قضاوت برای اهدای جوایز هستند. این جایزه در دو بخش نشریه علمی و کتاب اهدا می‌شود. در بخش نشریه علمی، مقاله‌های ارزشمند (Winner) و برگزیده (Highly commended) همراه با داوران برگزیده (Outstanding reviewer) گزینش می‌شوند.

مقالة مشترک «ژوکیم شوپفل» و «بهروز رسولی» با عنوان «Are electronic theses and dissertations (still) grey literature in a digital age? A FAIR debate » که در شمارة دوم جلد 36 نشریة «The Electronic Library» چاپ شده بود توانسته است در میان مقاله‌های برگزیدة (Highly commended) «جایزه اهل قلم امرالد» در سال 2019 جای گیرد.

این مقاله به بحث پیرامون این مسئله پرداخته است که با وجود فناوری‌های تازه در عصر دیجیتال (هنوز) می‌توانیم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی را در شمار آثار خاکستری (در مقابل آثار سفید و سیاه) دسته‌بندی کنیم. گمان می‌رود که ابزارهای تازه‌ای همانند شناساگر اشیای دیجیتال، اینترنت، پایگاه‌های اطلاعاتی، و همانند این‌ها تعریف سنتی از این آثار را به چالش کشیده‌اند.

همچنین مقاله مشترک «بهروز نوری» و «مانا لطیفی»  در رشته صنایع با عنوان «Development of Six Sigma methodology to improve grinding processes: a change management approach» منتشر شده در جلد 9 دوره اول مجله « International Journal of Lean Six Sigma» در بخش برگزیده‎ ها معرفی شده است.

سیاهه مقاله‌ها و داوران «جایزه اهل قلم امرالد» در این پیوند در دسترس است.