راه اندازی وب سایت جدید مرکز زبان چینی ایفلا

 به گزارش لیزنا به نقل از ایفلا، این وب سایت جدید شامل مواد اطلاعاتی در مورد ایفلا، مرکز چینی زبان ایفلا، آخرین اخبار ایفلا، و کنفرانس های آتی است.

نقش این مرکز کمک به کتابداران متخصص است، بسیاری از اسناد مثل بیانیه ها، مقالات تخصصی و خبر نامه های کنفرانس ها ترجمه شده  و  در سایت در دسترس می باشند.