انتشار فهرست آثار مربوط به اهداف توسعه پایدار برای نوجوانان

کتابخانه‌ها مکان‌های مناسبی برای مشارکت افراد، حتی جوانان با اهداف توسعه پایدار هستند. به‌یقین رشد آگاهی رهبران آینده از مسائل جهانی و انگیزش برای مواجهه با آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.    

SDG Book Club  فهرستی از آثار خواندنی برای کودکان بازه سنی 6-12 سال است که آن‌ها را با اهداف توسعه پایدار آشنا خواهد کرد. شماره اول این فهرست به هدف اول توسعه پایدار نبود فقر، اختصاص دارد.

این فهرست آنلاین که به طور مرتب به‌روزرسانی خواهد شد توسط سازمان ملل متحد با همکاری ایفلا، انجمن بین‌المللی ناشران، فدراسیون اروپایی و بین‌المللی کتاب‌فروشان، دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان و نمایشگاه کتاب کودک بولونیا به زبان‌های اصلی سازمان ملل متحد تهیه  و در وب‌سایت سازمان ملل متحد قرار داده‌شده است.

 این مجموعه اولین فهرست منتخب از این مجموعه است که از این‌ پس به‌صورت ماهانه به یکی از اهداف توسعه پایدار خواهد پرداخت. همچنین از کتابخانه‌ها دعوت‌شده است که  SDG Book Club خودشان را بر اساس منابع در دسترسشان تهیه و منتشر کنند.