خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از حیات، مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به ارائه دو خدمت جدید در غرفه این سازمان در نمایشگاه کتاب تهران گفت: امسال برای اولین بار بخش های ویژه ای برای خدمات مرجع مجازی و اطلاع رسانی اسنادی در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایجاد شده است.

حامد یاری موضوع فعالیت بخش مرجع مجازی را پاسخگویی به سوال های پژوهشی محققان در مورد منابع مطالعاتی موجود در کتابخانه ملی و همچنین روش گزینش منابع دانست و گفت: در بخش اطلاع رسانی اسنادی نیز با نمایش و آموزش نحوه استفاده از بانک اطلاعات اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی سعی در آشنا کردن بیشتر محققان با اسناد موجود در گنجینه های سازمان به عنوان یکی از منابع مهم مطالعاتی داریم.

مدیرکل امور بین الملل و روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارائه خدمات فیپا - فهرست نویسی پیش از انتشار– را نیز یکی دیگر از فعالیت های امسال غرفه این سازمان خواند و افزود: اطلاع رسانی خدمت فیپا، پذیرش عضویت در طرح فیپای الکترونیک و همچنین ایجاد امکان تکمیل و تحویل دستی و الکترونیک فرم های فیپا از جمله فعالیت های بخش فیپای غرفه کتابخانه ملی در نمایشگاه بیست و سوم است.

حامد یاری به خدمت پذیرش عضویت در طرح شابکا – شماره استاندارد بین المللی کتابخانه های ایران – و تخصیص آن به کتابخانه های متقاضی در ایام برگزاری نمایشگاه در غرفه این سازمان اشاره کرد و افزود: اطلاع رسانی شاپا – شماره استاندارد پیایندهای ایران – (ویژه نشریات) نیز از جمله دیگر خدمات امسال سازمان اسناد و کتابخانه ملی در نمایشگاه کتاب تهران است.

مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین از برگزاری چندین نشست در سرای اهل قلم و کارنامه نشر نمایشگاه بین المللی کتاب خبر داد و افزود: نشست های مهمی در حوزه های تخصصی پیرامون کتاب همچون صنعت نشر ، کتابداری و مطالعه به همت کتابخانه ملی در ایام برگزاری نمایشگاه در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

یاری از ارائه 5 عنوان کتاب جدید الانتشار توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد و افزود: انتشار نسخه خطی "شرح اشارات ملاصدرا" بر اساس نسخه موجود در گنجینه نسخ خطی و نادر کتابخانه ملی، ته نقش های اسناد آرشیوی، فارس از مشروطیت تا جنگ جهانی اول، غایت الامانی فی حیاه شیخ آقابزرگ تهرانی، از کاخ های شاه تا زندان های سیبری از مجموعه تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی از جمله کتابهای عرضه شده در غرفه سازمان اسناد و کتالبخانه ملی در نمایشگاه خواهد بود.

یادآور می شود غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شبستان اصلی ، انتهای راهروی شماره 5 واقع است.