حمایت خانواده جان اشتاين بك و وودی گاتری از كتابخانه ديجيتال گوگل

اما پنج شنبه گذشته نمايندگان اين دو خانواده مجددا اعلام كردند كه بعد از مذاكراتي كه با كمپاني گوگل داشتند و بعد از برطرف شدن مشكلات و ابهامات موجود، با اجراي اين طرح از سوي كمپاني گوگل موافقت خواهند كرد.
اين بيانيه از سوي خانواده «گاتري» موسيقي دان آمريكايي و همسر پسر «جان اشتاين بك» امضا شده است.
«جيل اشتاين بك» همسر پسر «جان اشتاين بك» رسما اعلام كرده بود كه اگر گوگل مشكلات پيش آمده را حل كند با تاسيس اين كتابخانه مشكلي نخواهد داشت.
خانواده «اشتاين بك» و «گاتري» از جمله سرشناس ترين شاكيان گوگل هستند كه با طرح كمپاني گوگل مبني بر اسكن آثار افراد خانواده خود مخالفت كرده بودند.
شكايت اين خانواده ها دو سال پيش و پس از غيرقانوني خواندن اسكن اثار نويسندگان بدون اجازه از سوي آنها و يا خانواده آنها، صورت گرفته است.
خانم «جيل اشتاين بك» در ايميلي كه روز پنج شنبه بيست و يكم ژانويه به دفتر كمپاني گوگل ارسال كرده نوشته است: من و خانواده «گاتري» مشكلي با طرح گوگل مبني بر تاسيس كتابخانه ديجيتال نداريم و قصد نداريم شكايت خود را در اين زمينه پيگيري كنيم.
اين اقدامات در حالي صورت گرفته است كه كمپاني گوگل در سال‌هاي گذشته اقدام به اسكن كردن هزاران كتاب در سراسر جهان كرده است. اين كمپاني قصد دارد بزرگترين كتابخانه ديجيتال جهان را تأسيس كند.
تا امروز نويسندگان، ناشران، موسسات فرهنگي دولتي و غيردولتي از كشورهاي مختلف آسيايي، اروپايي و امريكايي از اين كمپاني به جهت اسكن كردن اثارشان بدون رعايت قانون كپي رايت شكايت كرده‌اند.