فصلنامه کتاب در گام هفتاد و نهم

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا)،  هفتاد و نهمین شماره نشریه علمی - ترويجي فصلنامه کتاب، منتشر شد.

با انتشار این شماره، این نشریه بیستمین سال و سومین شماره  خود را در پاییز 1388پشت سر گذاشت

این شماره که به سردبیری دکتر رضایی شریف آبادی منتشر شده است حاوی مقالاتی در خصوص آر. دی. آی.، فاکسونومی، آر.دی.اف.، نمایه سازی و برخی موضوعات تخصصی دیگر است.

 

 در این شماره عناوین مقالات زیر منتشر شده است: