عضويت رايگان كودكان و نوجوانان در كتابخانه‌هاي كشور

در دومين روز نخستين گردهمايي كتابداران بخش كودك و نوجوان پس از هم انديشي، برنامه‌هاي آتي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي براي ساماندهي و بهبود خدمات كتابخانه‌اي موردنياز كودكان به تصويب رسيد.
 
اختصاص نيروي متخصص كتابدار كودك به كتابخانه‌هاي داراي اين بخش، تعامل با سازمان‌هاي مرتبط با امور كودكان خصوصا آموزش و پرورش و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و نيز تدوين استانداردهاي تجهيزات بخش كودكان و نوجوانان از جمله مصوبه‌هاي اين گردهمايي بود.

مسوولان نهاد كتابخانه‌ها پس از هم‌انديشي با كتابداران، برگزاری مسابقه‌هاي کتابخوانی برای کودکان و کتابداران به صورت ملی و استانی، برگزاری دوره‌های مستمر آموزشی ویژه کتابداران بخش کودکان و نوجوانان و راه‌اندازی اين بخش تخصصي در کتابخانه‌های تازه تاسيس را تصويب كردند.
 
استفاده از خيران در راه‌اندازي و توسعه بخش كودك و نوجوان كتابخانه‌ها و حمايت مديران كل كتابخانه‌هاي استان‌ها از بخش‌هاي كودك و نوجوان و نابينايان، ديگر مصوبه‌هاي اين گردهمايي ملي بودند.

نخستين گردهمايي كتابداران بخش كودك و نوجوان كتابخانه‌‌هاي كشور، با حضور 40 كتابدار، ‌ششم و هفتم بهمن در هتل صفوي اصفهان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایبنا