85 درصد دانشجویان کشور در 20 رشته تحصیل می‌کنند!

به گزارش لیزنا به نقل از مهر، رضا عامری پنجشنبه در نشست روسای موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی با تأکید بر توسعه کمی و کیفی توأمان این موسسات گفت: هیچ محدودیتی برای توسعه موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی وجود ندارد مگر اینکه حداقل ها و شرایط لازم را نداشته باشند. چرا باید موسسه ای را که فضا، هیئت امنا، هیئت علمی و ... ندارد را توسعه دهیم. توسعه این نوع موسسات ظلم به موسساتی است که واقعا کار می کنند.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی از بازدیدهای غیرمحسوس از موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خبر داد و گفت: بازدیدهای غیرمحسوس از این موسسات به این ترتیب است که برخی افراد به عنوان متقاضی به موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مراجعه می کنند و تصویرهایی از آنها را به ما ارائه می کنند.

عامری کمبود هیئت علمی در برخی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، نامناسب بودن هرم هیئت علمی، فقدان فضای کالبدی مناسب، کمبود زیرساخت ها، تجهیزات، گارگاهها و کتابخانه مناسب، کمبود دسترسی به اینترنت، عدم تدوین ساختار و تشکیلات و نداشتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به عنوان تعدادی از کمبودهای برخی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نام برد.

وی تعداد موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را 260 موسسه اعلام کرد و گفت: تعداد موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در سال 84 برابر 46 موسسه بود. این موسسات در حال حاضر دارای 250 تا 280 هزار دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی هستند. همچنین در سال 85 تعداد اعضای هیئت علمی که در موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی متقاضی بودند از انگشتان دو دست بیشتر نبود اما امسال فقط قریب 500 مجوز صادر کرده ایم و 500 نفر دیگر نیز در راه صدور است.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم با بیان اینکه بیشترین پراکنش موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مربوط به استان مازندران است گفت: استان مازندران دارای 42 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی است اما در عوض استان کردستان تنها یک موسسه دارد. فکر نمی کنم استانی باشد که هیچ موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در آن وجود نداشته باشد.

وی افزود: موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در استانهای مازندران، اصفهان، قزوین و گیلان پراکنش بیشتری دارد که یکی از دلایلش سرریز تهران در این استانها بوده است.

عامری با بیان اینکه 73 درصد اعضای هیئت علمی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در مرتبه مربی و 18 درصد استادیار هستند گفت: موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در برنامه پنجم توسعه با شاخص نسبت 1 به 40 استاد به دانشجو به 3 هزار و 800 هیئت علمی دیگر نیاز دارند و برای رسیدن به هرم مطلوب هیئت علمی در موسسات باید 60 درصد اعضای هیئت علمی آن استادیار باشند.

وی یکی از اهداف بخش غیردولتی غیرانتفاعی در آموزش عالی را ترویج و توسعه آموزش عالی دانست و خاطرنشان کرد: از موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی انتظار تولید علم و فناوری نداریم اما ترویج و همگانی کردن آموزش عالی را از آنها انتظار داریم.

عامری از سطح بندی و رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بر اساس معیارهای آموزشی، زیرساخت ها، ساختار و تشکیلات و دانشجویی فرهنگی خبر داد.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم در تشریح آنچه که از آن تحت عنوان "عدم توازن عرضه و تقاضای بازار کار در زمینه نیروی انسانی و عدم تعامل آموزش عالی با جامعه پیرامون" نام برد گفت: حدود 85 درصد از دانشجویان کشور فقط در 20 یا 25 درصد رشته ها خلاصه شده اند. 10 رشته اول پرمتقاضی در کشور 60 درصد دانشجویانمان را شامل می شود. این یعنی مرتب در حال توسعه یک سری از رشته ها هستیم و مازاد دانش آموخته در آن داریم. البته این نیز از مشکلات توسعه از پائین به بالا بوده است.

رضا عامری افزود: تا سال 75 عرضه آموزش عالی رویکرد تقاضای جامعه بوده و فارغ التحصیلان در بخش های مختلف می توانستند کار پیدا کنند و مشغول شوند. تا سال 88 حدود 551 هزار نفر متقاضی یا کشش داریم اما عرضه مان یک میلیون و 100 هزار نفر است لذا عرضه مان متناسب با نیازها نیست.

وی با یادآوری اینکه پوشش آموزش عالی برای جوانان 18 تا 24 سال در برنامه چهارم توسعه 30 درصد بوده است گفت: در افق 1404 یعنی طی سه برنامه آینده پوشش آموزش عالی برای جوانان 18 تا 24 سال به 60 درصد می رسد.