«كاربرد فناوري هاي نوين در كتابخانه ها» تشریح شد

به گزارش خبرنگار لیزنا، روز شنیه مورخ 24 اردیبهشت 1390 کارگاه «كاربرد فناوري هاي نوين در كتابخانه ها» توسط مهندس عمار جلالي منش، عضو هيئت علمي پژوشگاه علوم و فناوري علوم وفناوري اطلاعات، برگزار شد.

در ابتدای کارگاه، مهندس جلالي منش سخنان خود را با استناد به كتاب سیروس عليدوستي آغاز كرد و در خصوص سه مرحله تغيیرات در كتابخانه ها، گفت: مرحله اول: تغيير در ماموريت كتابخانه ها با نگاه كتابخانه 2 است، مرحله دوم: آي تي در كتابخانه ها: خودكارسازي مراحل كار كتابخانه، تسهيل كارهاي كتابخانه اي است  و مرحله سوم آي تي: تغييرات در ساختار كتابخانه ها است.

وی ادامه داد: از ديدگاه مهندسان نرم افزار  هنوز معماري درستي در كتابخانه هاي 2 نداريم.

وي خصوصيات كتابخانه 2 را شامل كاربر محور بودن كتابخانه و سوق دادن كاربر به سمت محتوا دانست.

وی افزود: كتابداران بايد بتوانند لاگ مراجعين خود را رصد و ارتباط بين موضوع ها را فهميده و با درك نيازهاي  سازمان و كاربران از طريق دانستن علاقه كاربران ارتباط را برقرار نمايند.

جلالی منش خصوصيت دوم كتابخانه هاي 2 را تكنولوژي دوست بودن كتابخانه، دسترسي به رفتار اطلاعاتي كاربر و پيدا كردن نياز كاربر دانست. وی همچنین خصوصيت سوم  این كتابخانه ها را دسترسی به محتوا از طريق وسايل مختلف مانند موبايل، بوك ريدر و ... عنوان کرد.

وی گفت: همچنين لازم است اطلاعات نرم افزارها از طريق پادكست يا آر اس اس  در اختيار كاربر قرار گيرد.

جلالی منش در مورد خصوصيت چهارم  گفت: این که در كتابخانه هاي  2 با استفاده از وب 2 تغیير نهادينه شود. و خصوصيت پنجم نیز تاكيد بر استاندارهاي باز محتوايي  است.

در ادامه کارگاه، مهندس جلالی منش مامويت هاي كتابخانه 2 را  مطرح کرد و گفت: ماموریت این کتابخانه ها پشتيباني از سيستم هاي آموزشي است. پشتيباني محتوايي و  پشتيباني امكانات آموزشي؛ به عنوان مثال وبينارها و كارگاه ها  و سمينار ها در تعامل با كتابخانه انجام مي گيرد.

وی افزود: كاركنان این کتابخانه ها باید قابليت تطبيق با حوزه هاي فناوري را دارا باشند.

وی در خصوص فضای  کتابخانه های 2 گفت: فضاي این كتابخانه ها بسيار منعطف است؛ هم از لحاظ فيزك و محيط كتابخانه، و هم گرايش كتابخانه به سمت محتوا.

جلالی منش ادامه داد: كتابخانه هميشه يك درگاه  تعاملي است. وی گفت: كتابخانه بدون ديوار کتابخانه ای است که خدمات كتابخانه از همه جا قابل دسترسي باشد.

در ادامه جلالي منش گفت: كتابدار 2 كتابداري است كه به دنبال اطلاعات، كاربران و تعامل مي گردد.

جلالي تاكيد كرد: اگر قرار بر وجود  كتابخانه های 2 و كتابدار 2 هست كاربر 2  هم بايد به وجود آيد.

كاربر 2 توليد كننده محتوا است و كتابخانه، كاربر را از يك مصرف كننده اطلاعات به يك توليد كننده اطلاعات تبديل می کند.

وی همچنين تشريح كرد که  فناوري هاي مورد استفاده در كتابخانه 2 فناوري هایي است كه مستقيما  به كامپيوتر مرتبط است و داراي حوزه هاي سخت افزاري و نرم افزاري است. استفاده از فناور های وب سرویس، پادکست ها، آر. اس. اس.، شبکه های اجتماعی و ویکی ها از جمله فناور های مورد استفاده در این کتابخانه هاست. وی همچنین به حضور وبلاگ در این کتابخانه ها اشاره کرد.

جلالی منش افزود: در جامعه اطلاعاتي هركسي بايد بتواند نيازهاي خود را برطرف نمايد.

وی در انتها مساله ورود اين فناوري ها  ،هزينه ها  وحمايت ها را مطرح كرد و گفت: هر كتابخانه مي بايست براي خود يك برنامه مدون بلند مدت  ميان مدت و كوتاه مدت داشته باشد.

چه سازمان  الزام آور هست يا نيست كتابخانه نياز به يك برنامه مدون دارد. برنامه ريزي فناوري اطلاعات در كتابخانه چيزي شبيه به برنامه ريزي استراتژيك است. وی تاکید کرد: برنامه مدون، سند راهبردي كتابخانه است.

 

گزارش: فاطمه محمدمرادی