اطلاعیه وزارت علوم در خصوص دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان

 

به گزارش لیزنا، وزارت علوم در پی انتشار اخباری درباره راه‌اندازی دانشگاه جامع بین­ المللی ایرانیان اطلاعیه ای را مبنی بر اینکه تعدادی از معاونین رئیس جمهور، وزرا و جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز به عنوان اعضای هیأت موسس در این دانشگاه به وزارت علوم پیشنهاد و معرفی شده­اند صادر کرد.

 

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

 

"در پی انتشار اخباری درخصوص راه اندازی دانشگاه جامع بین­ا لمللی ایرانیان علیرغم  اینکه اطلاع رسانی توسط مسئولین وزارت علوم تحقیقات و فناوری در حد مناسبی صورت گرفته،  به منظور شفاف سازی و تنویر افکار عمومی موارد ذیل  به استحضار می رسد:

  • بر اساس درخواستهای مختلف ایرانیان خارج از کشور از جمله درخواست نماینده  شورای عالی امور ایرانیان در امارات متحده، در سال 1388 مطالعات پیش امکان سنجی راه اندازی دانشگاه بین­ المللی ایرانیان انجام و موضوع طی دو مجلد در اواخر سال  1388 به شورای عالی ایرانیان و وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان یک نیاز اعلام گردید.

 

  • بر اساس امکان سنجی و گزارشات متعدد برای پوشش جمعیت ایرانی خارج از کشور و بویژه استفاده  از توانمندی متخصصین ایرانی خارج از کشور و توسعه ظرفیت آموزش عالی، شورای گسترش آموزش عالی  با تأسیس دانشگاه جامع بین­ المللی ایرانیان با درخواست « خانه ایرانیان » که سازمانی  غیر دولتی است موافقت اصولی بعمل آورد لذا موافقت اصولی بعمل آمده متعلق به هیچ فرد حقیقی نمی باشد.

 

  • براساس ضوابط و مقررات تأسیس  و راه اندازی موسسات آموزش عالی، موافقت اصولی تنها تأیید اعلام نیاز و امکان سنجی برای تأسیس یک مجموعه آموزشی در  شورای گسترش آموزش عالی می باشد که پس از فراهم نمودن امکانات زیر ساختی، نیروی انسانی و....  بررسی مجدد و تصویب اساسنامه پیشنهادی در شورای گسترش، درصورت داشتن شرایط لازم با طی مراحل قانونی به صدور مجوز قطعی تأسیس تبدیل خواهد شد. ضمناً در صورتی که متقاضی، خواستار فعالیت موسسه آموزشی غیردولتی در تهران باشد، کسب مجوز از شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز لازم است.

 

  • هر موسسه غیردولتی پس از اخذ موافقت قطعی در صورت داشتن شرایط لازم برای راه­ اندازی هر رشته در هر مقطع و ارائه مستندات به شورای گسترش آموزش عالی شامل تأمین هیأت علمی، داشتن فضاهای آموزشی – پژوهشی و ...  در صورت موافقت اعضاء این شورا می­تواند مجوز راه­اندازی رشته مربوطه در آن مقطع را از شورای گسترش آموزش عالی اخذ نماید.

بر این اساس طی مراحل قانونی بعدی برای این مجموعه یا هر مجموعه­ای که متقاضی باشد، منوط به تصویب اساسنامه پیشنهادی، ارائه مستندات قانونی و تأمین شرایط مورد نیاز می­باشد. لازم به ذکر است در دفتر آموزش های آزاد این وزارت بیش از چهل موافقت اصولی که هنوز مراحل بعدی آن به علت عدم احراز شرایط لازم طی نشده است موجود می­باشد.

ضمناً با توجه به حساسیت موضوع (جذب ایرانیان خارج ازکشور)، پس از تعدیل­های صورت گرفته، بر اساس آخرین اطلاعات تعدادی از معاونین رئیس جمهور، وزرا، و جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز به عنوان اعضاء هیأت موسس در دانشگاه مذکور به این وزارت پیشنهاد و معرفی شده اند."