داوري‌هاي كتاب سال از خرد جمعي بهره‌مند مي‌شوند

به گزارش لیزنا به نقل از شجاعي صائين : آيين‌نامه جايزه‌ها بستر لازم را براي فعاليت دبيرخانه‌ها فراهم كرده و در اين بستر مي‌توانيم دامنه فعاليت‌ها را تعريف كنيم.


وي ادامه داد: دو مساله مهم را در آيين‌نامه‌ها در نظر داريم كه از جايزه‌هاي پروين اعتصامي و جلال آل احمد، كه هر دو مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اند، الگو گرفته شده است.

مدير عامل موسسه خانه كتاب افزود: به هرحال در سال‌هاي گذشته با توجه تحولاتي كه در حوزه نشر به وجود آمده،‌ همچنين تعداد عناوين منتشره و انتشار كتاب‌هاي بین رشته‌اي، طبيعتا حوزه‌هاي داوري نيز گسترده و متنوع‌تر شده و بالطبع به گروه‌هاي داوري تازه‌اي نيز احتياج خواهيم داشت. 

همچنین معيارهاي داوري نيز در طول زمان و با توجه به موارد ذکر شده نياز به بازنگري دارند و حضور كارشناسان و اهل قلم در حوزه‌هاي تخصصي مي‌تواند ياري‌رسان دبيرخانه جايزه كتاب سال باشد.

شجاعي صائين با تاکید بر این‌که آثار منتخب جایزه کتاب‌سال نباید بعد از اهدای مراسم فراموش شوند، افزود:‌ اين‌ها مسايلي اند كه قبل از برگزاري جايزه و در آستانه آن مطرح اند،‌ اما مهم اين است كه پس از اهداي جايزه، چه تعاملي با كتاب برگزيده و نويسنده داشته باشيم و برنامه‌‌هايمان براي ادامه مسير كتاب سال تا دوره بعدي چه باشد.