جایزه APEX سال 2010 را کتاب گویای گروه خدمات کتابخانه ملی کنگره (NLS) دریافت کرد

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا)،کتاب "اتاق های گفتگو: تاریخ خدمات کتابخانه به نابینایان و افراد معلول جسمی "  که خوانندگان را با بردن به تور سیاحتی خدمات کتابخانه ای برای ستادهای نابینایان و معلولان جسمی در واشنگتن دی .سی به تصویر می کشد جایزه Awards for Publication Excellenc را به خود اختصاص داد.

این چهارمین جایزه APEX است که گروه خدمات کتابخانه ملی کتابخانه کنگره (NLS) از سال 2006 تا به حال دریافت نموده است. نشر این کتاب، پیشرفت برنامه از زمان استفاده از گرامافون در قدیم تا پخش کننده های کتاب گویای دیجیتالی جدید را برجسته می سازد. و توزیع کننده های مهم در این زمینه مانند مخترع، توماس ادیسون، محقق، هلن کلر و بنیانگذاران قانون  1931 که برنامه خدمات رسانی رایگان کتابخانه را پشتیبانی و تأیید می کنند مانند Rep.Ruth و Sen Reed Smoot را به طور برجسته نشان میدهد.

Erica Vaughns نویسنده کتاب "اتاق گفتگو" و همکار اجرایی مدیر خدمات کتابخانه ملی کنگره  ، از دریافت این جایزه ابراز خوشحالی می کند. او بیان می دارد :" اگر چه که تکنولوژی تغییر می کند اما آرزوی بشر و نیاز او به خواندن تغییر نمی یابد، بی نهایت جالب است که خدمات کتابخانه ملی به طور مداوم خود را به استفاده از تکنولوژی های پیشرفته وفق داده است تا نابینایان و معلولان جسمی را مطمئن سازد که آن ها می توانند دسترسی یکسانی به منابع مطالعاتی مانند سایر افراد داشته باشند."

او همچنین بیان می کند که " من می خواهم سیر تکامل تکنولوژیکی خدمات کتابخانه ملی از صفحه گرامافون تا نوار های کاست و در ادامه تا حافظه های فلش و نیز اطلاعاتی درباره مردمی که کمک کرده اند تا کیفیت زندگی را بهبود ببخشند به اشتراک گذارم."

Kurt Cylke مدیر خدمات کتابخانه ملی کنگره ابراز می کند:" گروه خدمات کتابخانه ملی کنگره مفتخر است که کارش توسط خبرگان نشر تشخیص داده شود."

شایان ذکر است که جایزه APEX یک برنامه 22 ساله است که توسط سازمان مفاهیم ارتباطات ارائه می شود. این جایزه برای طراحی گرافیک عالی و محتوای سرمقاله و با نظر هیئت داوران اعطا می گردد.