کد خبر: 41046
تاریخ انتشار: دوشنبه, 30 دی 1398 - 08:58

داخلی

»

گزارش

١٢۲مین جلسه گروه برنامه ريزی و گسترش علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار شد

منبع : لیزنا
جلسه شماره ١٢٢ گروه برنامه ریزی و گسترش علم اطلاعات و دانش شناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
١٢۲مین جلسه گروه برنامه ريزی و گسترش علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار شد

به گزارش لیزنا، جلسه شماره ١٢٢ گروه برنامه ریزی و گسترش علم اطلاعات و دانش شناسی روز سه شنبه ١ اول بهمن ماه از ساعت ٨.٣٠ در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور دكتر عبدالحسین فرج پهلو، دكتر محمد حسن زاده، دكتر سعید رضایی شریف آبادی، دكتر نجلا حریری، دكتر فریده عصاره و دكتر علیرضا نوروزی برگزار شد.

جلسه با یاد شهدای سوانح اخیر و قرائت فاتحه برای شادی روح آنان آغاز شد. در این جلسه به بررسی رسته ها و عناوین شغلی مرتبط غیر كتابخانه ای برای دانش آموختگان علم اطلاعات و دانش شناسی پرداخته شد و گزارش بازنگری سرفصل مطالعات آرشیوی (كارشناسی ارشد) ارائه شد، همچنین مشكلات مربوط به پذیرش و كیفیت  اجرای دوره دكتری بررسی شد.

گزارش مربوط به شرایط احراز پست های سازمانی (دكتر عصاره) با تمركز بر پست كتابداری ارائه و بررسی شد. عمده مشكلات مربوط به پست سازمانی وجود تنها یك پست كتابدار به صورت كلی در قالب رشته شغلی در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر در بین پستهای مختلف سازمانی، پست های غیر كتابخانه ای زیادی وجود دارند كه در شرایط احراز آنها رشته ها و گرایش های علم اطلاعات و دانش شناسی ذكر نشده است. در ادامه دكتر نجلاحریری گزارشی از بررسی انجام شده ارائه كرد. پست های مذكور شناسایی و مورد تایید قرار گرفت. پس از بحث و اعلام نظرها، در خصوص موارد مذكور مقرر شد كه گروه از طریق مكاتبه با معاونت نیروی انسانی نسبت به اصلاح آنها اقدام كند.

 دكتر رضایی شریف آبادی گزارشی از وضعیت بازنگری سرفصل كارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی  توسط گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء (س) به سفارش گروه برنامه ریزی و گسترش ارائه كرد. سرفصل مذكور با حضور متخصصان از حوزه های مختلف بازنگری شده است. برخی درس های پیش نیاز حذف و برخی درسها با توجه به ضرورت ها اضافه شده است. با توجه به اینكه بازنگری انجام شده پس از تصویب به وزارتخانه ارسال خواهد شد، مقرر شد گروه، بررسی این سرفصل را در دستور كار خود قرار دهد.

همچنین در خصوص وضعیت پذیرش و كیفیت اجرای دوره های دكتری و دوره های مجازی در مقطع كارشناسی ارشد، با مرور گزارش بررسی جامع انجام شده و ارائه شده در جلسات قبلی و همچنین یافته های حاصل از بررسی های میدانی مقرر شد از طریق مكاتبات رسمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دانشگاه های مربوطه نسبت به اصلاح و بهبود وضع موجود اقدام شود.

این جلسه ساعت ١١.٣٠ به پایان رسید و جلسه بعدی ششم اسفند برگزار خواهد شد.

 

گزارش: اعظم رستگار