کد خبر: 45954
تاریخ انتشار: دوشنبه, 06 تیر 1401 - 10:10

داخلی

»

گزارش

نتایج رتبه‌بندی لایدن 2022 منتشر شد

منبع : موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)
44 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در  نتایج رتبه‌بندی لایدن 2022 حضور دارند.
نتایج رتبه‌بندی لایدن 2022 منتشر شد

به گزارش لیزنا، دکتر منصوره صراطی مدیر گروه رتبه بندی ISC گفت: نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2022 میلادی خود را منتشر کرد. در رتبه‌بندی سال جاری این نظام، تعداد 44 دانشگاه از ایران در جمع 1318 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. این در حالی است که در سال قبل 36 دانشگاه از ایران در این رتبه بندی حضور داشته اند.

صراطی گفت: در بین کشورهای اسلامی، ایران با حضور 44 دانشگاه رتبه نخست، ترکیه با 32 دانشگاه رتبه دوم و مصر با 10 دانشگاه رتبه سوم را دارند. لایدن یکی از نظام های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.

وی گفت: در سال 2022، در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی[1]، دیپلماسی علمی[2]، دسترسی آزاد به انتشارات[3] و تنوع جنسیتی[4] در لایدن مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی ها از تولیدات علمی دانشگاه ها در سال های 2017 الی 2020 از پایگاه اطلاعاتی Web of Science استفاده کرده است.

مدیر گروه رتبه بندی ISC در ادامه گفت: معیار مرجعیت علمی (تاثیر علمی) از تعداد کل انتشارات و شاخص هایی چون مقالات 1% برتر، مقالات 5% برتر، مقالات 10% برتر و مقالات 50% برتر به صورت  تعداد و سهم از کل و نیز تعداد کل انتشارات، مجموع و میانگین تعداد استنادهای انتشارات دانشگاه TCS و MCS و نیز  مجموع و میانگین تعداد استنادات نرمال شده( به رشته و سال) دانشگاه TNCS و MNCS بهره گرفته است ( دو شاخص آخر در صفحه اصلی نتایج نشان داده نمی شود).

در معیار دیپلماسی علمی از شاخص هایی چون تعداد کل انتشارات، همکاری علمی، همکاری بین المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100 کیلومتر و همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000 کیلومتر (به صورت  تعداد و سهم از کل) استفاده کرده است.

صراطی افزود: معیار دسترسی آزاد به انتشارات نیز از شاخص­ های تعداد کل انتشارات، انتشارات دسترسی آزاد، انتشارات دسترسی آزاد طلایی، انتشارات دسترسی آزاد هیبرید، انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارت دسترسی آزاد سبز (به صورت  تعداد و سهم از کل) تشکیل می­شود.

معیار تنوع جنسیتی نیز شامل شاخص­های همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست، نویسندگان مرد (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان زن (به نسبت کل نویسندگان)، نویسندگان مرد (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن)، نویسندگان زن (به نسبت تمام نویسندگان مرد و زن) است. جدول زیر معیارها و شاخص­ های رتبه ­بندی لایدن نشان داده شده است.

معیارها و شاخص های کلی نظام رتبه بندی لایدن

تنوع جنسیتی

دسترسی آزاد به انتشارات

دیپلماسی علمی

مرجعیت علمی (تاثیر علمی)

همکاری با نویسندگانی که جنسیت آنها مشخص نیست

تعداد کل انتشارات

تعداد کل انتشارات

تعداد کل انتشارات

نسبت نویسندگان مرد به کل

انتشارات دسترسی آزاد

همکاری علمی

مقالات یک درصد برتر

نسبت نویسندگان زن به کل

تعداد انتشارات دسترسی آزاد طلایی

همکاری بین‌المللی

مقالات ۵ درصد برتر

نسبت نویسندگان مرد به کل

انتشارات دسترسی آزاد هیبرید

همکاری صنعتی

مقالات ۱۰ درصد برتر

نسبت نویسندگان زن به کل

انتشارات دسترسی آزاد برنز

همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر

مقالات ۵۰ درصد برتر

 

انتشارت دسترسی آزاد سبز

همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر

مجموع و میانگین تعداد استنادهای انتشارات یک دانشگاه TCS و MCS

انتشارات دسترسی آزاد با وضعیت دسترسی آزاد نامشخص

 

مجموع و میانگین تعداد استنادات نرمال شده( به رشته و سال) یک دانشگاه TNCS و MNCS  

وی ادامه داد: نظام رتبه بندی لایدن بر خلاف سایر نظام های رتبه بندی موجود در سطح دنیا، برای دانشگاه های حاضر در نظام خود، رتبه ای واحد محاسبه نمی کند بلکه دانشگاه ها بر اساس معیارها و شاخص های موجود در نظام لایدن مورد رتبه بندی قرار می گیرند. از این رو یکی از ویژگی های رتبه بندی لایدن این است که به دانشگاه های حاضر در رتبه بندی خود، رتبه کل که برگرفته از تاثیر کلیه شاخص ها و وزن های مرتبط با آن ها است، اختصاص نمی دهد بلکه، برای کلیه دانشگاه ها در این شاخص ها نمرات و رتبه ها را جداگانه محاسبه و منتشر می کند.

حضور دانشگاه های ایران در رتبه بندی لایدن

مدیر گروه رتبه بندی ISC گفت: تعداد دانشگاه های حاضر از ایران در این رتبه بندی 44 دانشگاه است که این آمار در سال قبل 36 دانشگاه بوده است. نمودار زیر رشد عملکرد تعداد دانشگاه های کشور در رتبه‌بندی لایدن را نمایش می دهد.

تعداد 8 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، محقق اردبیلی، خوارزمی، کردستان، سیستان و بلوچستان، صنعتی شیراز، بین المللی امام خمینی در این رتبه بندی حضور نداشتند.

 

وی افزود: در سال 2022، دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، پزشکی شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تبریز، صنعتی اصفهان، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، علوم پزشکی ایران، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشکی تبریز، شهید بهشتی، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علوم پزشکی اصفهان، گیلان، اصفهان، پیام نور، شهید باهنر کرمان، ارومیه، کاشان، علوم پزشکی کرمانشاه، سمنان، رازی، شاهرود، بوعلی سینا، صنعتی نوشیروانی بابل، یزد، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، زنجان، شهید چمران اهواز، محقق اردبیلی، خوارزمی، صنعتی سهند، کردستان، مازندران، صنعتی مالک اشتر، بین المللی امام خمینی، صنعتی شیراز، سیستان و بلوچستان در رتبه بندی لایدن حضور دارند.

رتبه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی لایدن 2022 (معیار مرجعیت علمی Scientific Impact- )

ردیف

نام دانشگاه

2022

2021

 

ردیف

نام دانشگاه

2022

2021

1

دانشگاه تهران

195

134

 

23

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1093

882

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

259

263

 

24

دانشگاه ارومیه

1099

920

3

دانشگاه تربیت مدرس

407

333

 

25

دانشگاه کاشان

1116

780

4

دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

436

476

 

26

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1131

-

5

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

456

289

 

27

دانشگاه سمنان

1142

868

6

دانشگاه صنعتی شریف

517

371

 

28

دانشگاه رازی

1143

931

7

دانشگاه علم و صنعت ایران

543

372

 

29

دانشگاه شاهرود

1172

1030

8

دانشگاه تبریز

581

486

 

30

دانشگاه بوعلی سینا

1211

990

9

دانشگاه صنعتی اصفهان

583

399

 

31

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1217

1000

10

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

596

624

 

32

دانشگاه یزد

1244

1140

11

دانشگاه علوم پزشکی ایران

609

797

 

33

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

1245

-

12

دانشگاه فردوسی مشهد

623

440

 

34

دانشگاه زنجان

1262

1102

13

دانشگاه شیراز

631

475

 

35

دانشگاه شهید چمران اهواز

1268

1090

14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

657

577

 

36

دانشگاه محقق اردبیلی

1273

-

15

دانشگاه شهید بهشتی

681

554

 

37

دانشگاه خوارزمی

1284

-

16

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

749

687

 

38

دانشگاه صنعتی سهند

1291

1097

17

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

767

712

 

39

دانشگاه کردستان

1301

-

18

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

914

708

 

40

دانشگاه مازندران

1303

1128

19

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

920

869

 

41

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1309

1077

20

دانشگاه گیلان

981

753

 

42

دانشگاه بین المللی امام خمینی

1311

-

21

دانشگاه اصفهان

996

785

 

43

دانشگاه صنعتی شیراز

1312

-

22

دانشگاه پیام نور

1033

951

 

44

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1314

-

 

رتبه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی لایدن 2022 (معیار دیپلماسی علمی Collaboration-)

ردیف

نام دانشگاه

2022

2021

 

ردیف

نام دانشگاه

2022

2021

1

دانشگاه تهران

195

198

 

23

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1093

257

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

259

267

 

24

دانشگاه ارومیه

1099

362

3

دانشگاه تربیت مدرس

407

412

 

25

دانشگاه کاشان

1116

457

4

دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

436

473

 

26

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1131

706

5

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

456

424

 

27

دانشگاه سمنان

1142

416

6

دانشگاه صنعتی شریف

517

502

 

28

دانشگاه رازی

1143

425

7

دانشگاه علم و صنعت ایران

543

560

 

29

دانشگاه شاهرود

1172

566

8

دانشگاه تبریز

581

615

 

30

دانشگاه بوعلی سینا

1211

721

9

دانشگاه صنعتی اصفهان

583

539

 

31

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1217

540

10

دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران

596

590

 

32

دانشگاه یزد

1244

-

11

دانشگاه علوم پزشکی ایران

609

665

 

33

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

1245

-

12

دانشگاه فردوسی مشهد

623

605

 

34

دانشگاه زنجان

1262

645

13

دانشگاه شیراز

631

628

 

35

دانشگاه شهید چمران اهواز

1268

621

14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

657

711

 

36

دانشگاه محقق اردبیلی

1273

-

15

دانشگاه شهید بهشتی

681

673

 

37

دانشگاه خوارزمی

1284

748

16

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

749

771

 

38

دانشگاه صنعتی سهند

1291

-

17

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

767

827

 

39

دانشگاه کردستان

1301

-

18

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

914

903

 

40

دانشگاه مازندران

1304

816

19

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

920

929

 

41

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1309

-

20

دانشگاه گیلان

981

951

 

42

دانشگاه بین المللی امام خمینی

1311

-

21

دانشگاه اصفهان

997

963

 

43

دانشگاه صنعتی شیراز

1312

840

22

دانشگاه پیام نور

1033

981

 

44

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1314

-

 

رتبه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی لایدن 2022 (معیار دسترسی آزاد به انتشارات (Open Access))

ردیف

نام دانشگاه

2022

2021

 

ردیف

نام دانشگاه

2022

2021

 

1

دانشگاه تهران

195

198

 

23

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1093

1071

 

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

259

267

 

24

دانشگاه ارومیه

1099

1106

 

3

دانشگاه تربیت مدرس

407

412

 

25

دانشگاه کاشان

1115

1048

 

4

دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

436

473

 

26

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1131

-

 

5

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

456

424

 

27

دانشگاه سمنان

1142

1109

 

6

دانشگاه صنعتی شریف

517

502

 

28

دانشگاه رازی

1143

1103

 

7

دانشگاه علم و صنعت ایران

543

560

 

29

دانشگاه شاهرود

1172

1181

 

8

دانشگاه تبریز

581

615

 

30

دانشگاه بوعلی سینا

1211

1172

 

9

دانشگاه صنعتی اصفهان

583

539

 

31

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1217

1170

 

10

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

596

591

 

32

دانشگاه یزد

1244

1198

 

11

دانشگاه علوم پزشکی ایران

609

665

 

33

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

1245

-

 

12

دانشگاه فردوسی مشهد

623

604

 

34

دانشگاه زنجان

1262

1206

 

13

دانشگاه شیراز

631

628

 

35

دانشگاه شهید چمران اهواز

1268

1208

 

14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

657

711

 

36

دانشگاه محقق اردبیلی

1273

-

 

15

دانشگاه شهید بهشتی

681

673

 

37

دانشگاه خوارزمی

1284

-

 

16

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

749

771

 

38

دانشگاه صنعتی سهند

1291

1223

 

17

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

767

827

 

39

دانشگاه کردستان

1301

-

 

18

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

914

903

 

40

دانشگاه مازندران

1304

1216

 

19

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

920

929

 

41

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1309

1221

 

20

دانشگاه گیلان

981

951

 

42

دانشگاه بین المللی امام خمینی

1311

-

 

21

دانشگاه اصفهان

995

963

 

43

دانشگاه صنعتی شیراز

1313

-

 

22

دانشگاه پیام نور

1033

981

 

44

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1314

-

 

 

رتبه دانشگاه‌های کشور در رتبه بندی لایدن 2022 (معیار تنوع جنسیتی Gender)

ردیف

نام دانشگاه

2022

2021

 

ردیف

نام دانشگاه

2022

2021

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

147

152

 

23

دانشگاه ارومیه

1013

1003

2

دانشگاه تهران

202

203

 

24

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

1015

-

3

دانشگاه پزشکی شهید بهشتی

325

347

 

25

دانشگاه شهید باهنر کرمان

1036

1021

4

دانشگاه تربیت مدرس

399

409

 

26

دانشگاه کاشان

1042

980

5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

409

457

 

27

دانشگاه سمنان

1065

1046

6

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

457

424

 

28

دانشگاه پیام نور

1075

1018

7

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

495

507

 

29

دانشگاه رازی

1093

1037

8

دانشگاه علوم پزشکی ایران

526

591

 

30

دانشگاه بوعلی سینا

1098

1069

9

دانشگاه صنعتی شریف

533

522

 

31

دانشگاه شاهرود

1144

1127

10

دانشگاه علم و صنعت ایران

535

561

 

32

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1148

1105

11

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

548

623

 

33

دانشگاه زنجان

1174

1129

12

دانشگاه فردوسی مشهد

573

565

 

34

دانشگاه شهید چمران اهواز

1175

1128

13

دانشگاه تبریز

576

630

 

35

دانشگاه محقق اردبیلی

1196

-

14

دانشگاه صنعتی اصفهان

581

550

 

36

دانشگاه صنعتی سهند

1197

1157

15

دانشگاه شیراز

600

618

 

37

دانشگاه یزد

1221

1163

16

دانشگاه شهید بهشتی

712

718

 

38

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1235

1143

17

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

752

758

 

39

دانشگاه خوارزمی

1246

-

18

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

774

794

 

40

دانشگاه کردستان

1251

-

19

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

946

944

 

41

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1254

-

20

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

951

-

 

42

دانشگاه مازندران

1255

1171

21

دانشگاه گیلان

954

916

 

43

دانشگاه صنعتی شیراز

1274

-

22

دانشگاه اصفهان

960

931

 

44

دانشگاه بین المللی امام خمینی

1280

-

 

جایگاه کشورهای اسلامی در رتبه بندی لایدن 2022

صراطی گفت: ایران با حضور 44 دانشگاه در این نظام رتبه بندی، همچون سال های گذشته در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه در اختیار خود دارد. پس از ایران ترکیه و مصر به ترتیب با 32 و 10 دانشگاه رتبه های دوم و سوم را دارند. در جدول زیر تعداد دانشگاه های کشورهای اسلامی در نظام رتبه بندی لایدن، نشان داده شده است.

 

---------------------

[1]. Scientific Impact

[2]. Collaboration

[3]. Open Access

[4]. Gender