نرم افزار ملی تولید می شود

به گزارش لیزنا به نقل از ایتنا، مجری طرح ابررایانش دانشگاه صنعتی اصفهان توسعه سخت‌افزار و نرم‌افزار را از برنامه‌های توسعه این دانشگاه دانست و گفت: ‌ در زمینه تولید نرم افزار با ۴ دانشگاه در حال مذاکره هستیم که با تدوین آیین‌نامه‌ای اقدام به تولید نرم‌افزارهای ملی می‌شود.

دکتر محمود اشرفی افزود: برنامه‌های توسعه‌ای این مرکز در دو بخش توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و توسعه نرم‌افزار است.

مجری طرح ابررایانش دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه در بخش سخت‌افزار ما وارد کننده هستیم، گفت: تولید سخت افزار در کشور توجیه اقتصادی ندارد از این رو به نظر نمی‌رسد در این حوزه اقدام شود اما در بخش نرم‌افزار برنامه‌هایی را در دستور کار داریم تا نسبت به تولید نرم‌افزارهای داخلی اقدام شود.

اشرفی به مذاکره با ۴ دانشگاه در خصوص تولید نرم‌افزارهای ملی خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر مذاکراتی با دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، صنعتی خواجه نصیر و صنعتی امیرکبیر در حال انجام است تا با تدوین آیین‌نامه‌هایی اقدام به تولید نرم‌افزارهای ملی در زمینه‌ کاربردی شود.

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان با تاکید بر اینکه اعتبارات اولیه برای تولید این نرم افزار‌ها از سوی نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است، یادآور شد: این بودجه تا کنون محقق نشده است و امیدواریم با توجه بیشتر بتوانیم جهش‌های چشمگیری در خصوص تولید نرم‌افزارهای کاربردی داشته باشیم.

اشرفی همچنین با بیان اینکه مرکز ابررایانش دانشگاه صنعتی اصفهان در اسفند ۸۹ سرویس دهی خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در زمینه ارایه خدمات مرکز ابررایانش کندی سرعت اینترنت است که امیدواریم با توسعه شبکه گرید ملی و زیرساخت شبکه اینترانت داخلی بتوان این چالش را برطرف کرد.