دوشنبه, 03 آبان 1400 - 10:51
امید نومیدی امیدورزی

امید نومیدی امیدورزی

 بهارر هادوست
دوشنبه, 03 آبان 1400 - 10:51
امید نومیدی امیدورزی

امید نومیدی امیدورزی

 بهارر هادوست
دوشنبه, 26 مهر 1400 - 10:37
کرختی اطلاعات در بین عموم مردم با محوریت پاندمی کوید 19

کرختی اطلاعات در بین عموم مردم با محوریت پاندمی کوید 19

مریم جهانبخش  و حسن اشرفی ریزی
دوشنبه, 19 مهر 1400 - 09:36
رکود انتظاری و آسیب مدیریتهای کوتاه مدت

رکود انتظاری و آسیب مدیریتهای کوتاه مدت

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 12 مهر 1400 - 11:20
اگردوباره معلم تحقیق می‌شدم

اگردوباره معلم تحقیق می‌شدم

بهار رهادوست
دوشنبه, 29 شهریور 1400 - 09:31
چرخه زیست پدیدآوری آثار علمی (چیستی وچگونگی)

چرخه زیست پدیدآوری آثار علمی (چیستی وچگونگی)

حسن اشرفی ریزی؛ زهرا کاظم پور
دوشنبه, 22 شهریور 1400 - 10:49
روش تحقیق = روش زندگی

روش تحقیق = روش زندگی

بهار رهادوست
دوشنبه, 15 شهریور 1400 - 11:31
مردمِ اهل دل و اهل کار هوشیارند

مردمِ اهل دل و اهل کار هوشیارند

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 08 شهریور 1400 - 10:00
گونه شناسی بی تفاوتی اطلاعاتی در جامعه: آفت پیشرفت همه جانبه

گونه شناسی بی تفاوتی اطلاعاتی در جامعه: آفت پیشرفت همه جانبه

حسن اشرفی ریزی و مریم جهانبخش
دوشنبه, 01 شهریور 1400 - 10:04
مردن و زنده شدن یک پیام

مردن و زنده شدن یک پیام

بهار رهادوست
آخرین اخبار