دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401 - 22:00
اینجا لندن است

اینجا لندن است

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 26 ارديبهشت 1401 - 22:00
اینجا لندن است

اینجا لندن است

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 19 ارديبهشت 1401 - 09:11
کتابخانه مرکزی قم افتتاح می‌شود/ نمی‌شود؟!

کتابخانه مرکزی قم افتتاح می‌شود/ نمی‌شود؟!

عیسی زارعی
دوشنبه, 12 ارديبهشت 1401 - 09:19
پژوهش باز، داده‌های باز

پژوهش باز، داده‌های باز

سیدابراهیم عمرانی
دوشنبه, 05 ارديبهشت 1401 - 10:38
دغدغه‌های حرفه‌ای در مسیر کاریابی و کارآفرینی

دغدغه‌های حرفه‌ای در مسیر کاریابی و کارآفرینی

رحمان معرفت
دوشنبه, 29 فروردين 1401 - 10:32
پاره‌یی نظرها درباره‌ی بخش پیایندهای کتابخانه‌های عمومی

پاره‌یی نظرها درباره‌ی بخش پیایندهای کتابخانه‌های عمومی

ناصرالدین پروین
دوشنبه, 22 فروردين 1401 - 09:14
توليد دانش‌بنيان در تراز عصر ديجيتال

توليد دانش‌بنيان در تراز عصر ديجيتال

مصطفی امينی
دوشنبه, 15 فروردين 1401 - 13:04
جهان سوم

جهان سوم

محمدحسن سپاسی
دوشنبه, 01 فروردين 1401 - 08:00
عید  آمد و ما قبا نداریم – با کهنه قبا صفا نداریم

عید آمد و ما قبا نداریم – با کهنه قبا صفا نداریم

سیدابراهیم عمرانی
دوشنبه, 23 اسفند 1400 - 10:39
خرد باد جان تو را رهنمون!

خرد باد جان تو را رهنمون!

یزدان منصوریان
دوشنبه, 16 اسفند 1400 - 12:42
تمرین خواندن و تمرین ترویج خواندن

تمرین خواندن و تمرین ترویج خواندن

سیدابراهیم عمرانی