دوشنبه, 30 فروردين 1400 - 14:21
هوش مصنوعی، انتخاب داور مقاله و داوران ایرانی

هوش مصنوعی، انتخاب داور مقاله و داوران ایرانی

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 30 فروردين 1400 - 14:21
هوش مصنوعی، انتخاب داور مقاله و داوران ایرانی

هوش مصنوعی، انتخاب داور مقاله و داوران ایرانی

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 23 فروردين 1400 - 12:10
بودجه کتابخانه‌ها، کمبود محتوای جدید و خطر انقراض(2)

بودجه کتابخانه‌ها، کمبود محتوای جدید و خطر انقراض(2)

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 16 فروردين 1400 - 11:40
بودجه کتابخانه‌ها، کمبود محتوای جدید و خطر انقراض(1)

بودجه کتابخانه‌ها، کمبود محتوای جدید و خطر انقراض(1)

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 09 فروردين 1400 - 14:31
کارآفرینی و نوآوری نیازمند مطالعه است

کارآفرینی و نوآوری نیازمند مطالعه است

سید کاظم حافظیان رضوی
دوشنبه, 25 اسفند 1399 - 11:36
بهاریه در سال‌های همه‌گیری کووید19

بهاریه در سال‌های همه‌گیری کووید19

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 18 اسفند 1399 - 10:36
دار و دسته یا خط و مرز

دار و دسته یا خط و مرز

سید ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 11 اسفند 1399 - 11:32
لیزنا یازده ساله شد

لیزنا یازده ساله شد

سید ابرهیم عمرانی
دوشنبه, 27 بهمن 1399 - 10:31
تجربه های آموزش الکترونیکی در دوران کووید19

تجربه های آموزش الکترونیکی در دوران کووید19

رحمان معرفت
دوشنبه, 20 بهمن 1399 - 11:15
بوته عمل و آزمایش

بوته عمل و آزمایش

سید کاظم حافظیان رضوی