6/5 میلیارد تومان کتاب در چهارماهه اول امسال خریداری شد

 

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا)، به نقل از خبرگزاری مهر، بهمن درّی گفت: شورای خرید معاونت امور فرهنگی در چهارماهه اول سال جاری تعداد 2650 عنوان کتاب چاپ اول با شمارگان 900 هزار جلد از ناشران کشور خریداری کرده است.

معاون امور فرهنگی ارشاد که در جمع مدیران معاونت امور فرهنگی در جلسه شورای مدیران سخن می‌گفت ضمن ارائه گزارشی از روند خرید کتاب در شورای خرید معاونت امور فرهنگی عنوان کرد: از بین کتابهای خریداری شده کتاب دینی و مذهبی با 27 درصد وادبیات با 17 درصد، بیشترین عناوین خرید را به‌خود اختصاص داده‌اند.

درّی گفت: روند خرید کتاب در معاونت با قوت ادامه خواهد داشت و کتابهای دینی، مذهبی و جدی درتمام حوزه‌ها مورد حمایت وزارت ارشاد قرار می‌گیرد.

معاون امور فرهنگی ارشاد اضافه کرد: با توافقات به عمل آمده با نهاد کتابخانه‌های عمومی و کانون فرهنگی و هنری مساجد و افزایش تعداد کتاب خریداری شده در شورای خرید، قطعاً ناشران کتابهای جدی تقویت و حمایت خواهند شد.