کد خبر: 46671
تاریخ انتشار: جمعه, 04 آذر 1401 - 11:45

داخلی

»

گفتگو

دانشجویان چینی بزرگترین گروه دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های آلمان هستند

منبع : لیزنا
دکتر جعفر مهراد : رایگان بودن تحصیل در آلمان یکی از مثبت ترین تصمیماتی است که این کشور در بخش آموزش عالی اتخاذ کرده است. با اعلام این تصمیم در سال ٢٠١۴ میلادی تعداد دانشجویان بین المللی نیز به شدت رو به افزایش گذاشت. در فاصله سال های ٢٠١۴ و ٢٠٢١ تعداد دانشجویان بین المللی از ٣٠١/٣۵٠ نفر به ۴١۶/۴٣٧ دانشجو رسیده است.
دانشجویان چینی بزرگترین گروه دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های آلمان هستند

به گزارش لیزنا، دکتر جعفر مهراد، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز و موسس ISC  در گفتگو با لیزنا  گفت: تعداد فارغ‌التحصیلان موسسات آموزش عالی در آلمان در سال ٢٠٢١ با ٩ درصد افزایش رقمی بیش از ۶/٠٠٠ فارغ‌التحصیل را نشان می دهد. بر اساس گزارش Destatis, وب سایت آلمانی برای امار، تعداد فارغ‌التحصیلان دوره های کارشناسی، ارشد و دکتری در سال ٢٠٢١ بعد از کاهش ٧ درصدی در سال ٢٠٢٠ میلادی که به خاطر همه گیری کووید-١٩ بود، رو به افزایش گذاشته است. 

وی گفت: در سال ٢٠٢٠، به خاطر همه گیری کووید-١٩ بسیاری از امتحانات به ترم بعد موکول شد که حاصل آن رشد تعداد فارغ‌التحصیلانی است که در سال ٢٠٢١ نتایج مثبتی ببار آورده است. در این سال تعداد ۵١٨/٠٠٠ دانشجو از دانشگاه ها و کالج‌های آلمان فارغ‌التحصیل شده است که در مقایسه با سال قبل افزایشی برابر ٩ درصد را نشان می دهد. 

دکتر جعفر مهراد  گفت: رایگان بودن تحصیل در آلمان یکی از مثبت ترین تصمیماتی است که این کشور در بخش آموزش عالی اتخاذ کرده است. با اعلام این تصمیم در سال ٢٠١۴ میلادی تعداد دانشجویان بین المللی نیز به شدت رو به افزایش گذاشت. در فاصله سال های ٢٠١۴ و ٢٠٢١ تعداد دانشجویان بین المللی از ٣٠١/٣۵٠ نفر به ۴١۶/۴٣٧ دانشجو رسیده است (افزایش ٣٨/١ درصدی با بیش از ١۵٩/٠٠٠ دانشجو).

وی افزود: آمارهای Euudera.comنشان می دهد که بزرگترین گروه دانشجویان بین المللی شاغل به تحصیل در دانشگاه های آلمان را دانشجویان چینی برابر با ۴٠/١٢٢ دانشجو تشکیل می دهد. منبع مهم دیگر دانشجویان بین المللی در دانشگاه های آلمان دانشجویانی از سوریه و هند هستند که تعداد آنها به ترتیب. ١۶/٩٣١ و ٢٨/۵۴٢ دانشجو گزارش شده است. 

دکتر مهراد تصریح کرد: به جز کشورهای یاد شده، استرالیا با ١٣/۶١٢ ، روسیه ١٩/۵٧٣، ایران ١٠/۵۶١، و ترکیه با ١٠/.١٨ دانشجو در مرتبه های بعدی قرار دارند. جالب این که بسیاری از دانشجویان آلمانی برای ادامه تحصیل، خود سایر کشورهای اروپایی را انتخاب می‌کنند. در این میان، در دانشگاه های اتریش ٣٩/٢٣١، هلند ٢٢/۴٣٩، بریتانیا ١۴/١۴۵ و سویس ١١/۵٣۶ دانشجوی آلمانی به تحصیل اشتغال دارند.

براساس برنامه اراسموس ( Erasmus), برنامه ای که به منظور جابه‌جایی دانشجویان در دانشگاه های مختلف اروپا در سال ١٩٨٧ ایجاد شده است، دانشجویان المان بیشتر در دانشگاه های اسپانیا با ۶/۵٨٣، فرانسه با ۵/٣۵٢، و بریتانیا با ٣/٧٠۶ دانشجو ثبت‌نام کرده‌اند.

وی در پایان افزود: طبق آمار Statista اکثر دانشجویان دانشگاه های آلمان در ترم تابستان ٢٠٢١/٢٢ به تعداد ١/١ میلیون نفر در رشته های حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی ثبت نام کرده اند. دومین گروه بزرگ دانشجویی در دانشگاه های آلمان را دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های مهندسی به تعداد ٧٧۶/٢۴١ نفر تشکیل می دهند.