پیام تبریک رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به جناب آقای دکتر رضایی شریف آبادی

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) دکتر جعفر مهراد، رئيس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام انتخاب دکتر رضايي شريف آبادی به عنوان رئيس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران را طی پیامی به ایشان تبریک گفتند.

متن پیام بدین صورت آمده است: 

جناب آقای دکتر رضايي شريف آبادی

 با اهدای سلام 

               بدينوسيله انتخاب شايسته حضرتعالی را به عنوان رئيس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران تبريک و تهنيت عرض می نمايم .

تجربه حضرتعالی در آموزش و تحقيقات کتابداری و اطلاع رسانی از يک سو و سوابق مديريتی آن برادر بزرگوار در عرصه های اجرايي از سوی ديگر اندوخته های گرانبهايي است که اطمينان دارم موفقيت همه جانبه مديريت جنابعالی را برانجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران تضمين خواهد کرد .

اکنون ، بزرگترين سودی که برای جامعه کتابداری و اطلاع رسانی کشور به بار می آيد استفاده از تجربه مديريت قبلی انجمن در فضای جديدی است که افراد حقيقي و حقوقی می توانند در اين دوره جديد مشارکت طلبانه همکاری بيشتری نموده و زمينه را برای رشد و تعالی کارشناسان و متخصّصان کتابداری و اطلاع رسانی ايران فراهم آورند .

اطمينان دارم با استقرار مديريت جديد انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران مسايل موجود بر سر راه حرفه خردمندانه حل و از اظهار نظر بسياری از کارشناسان کتابداری و اطلاع رسانی که عموماَ جهت دار ، واقع گرايانه و دلسوزانه است استفاده خواهد شد .

انجمن بايد از اين گونه همکاريها استقبال کند تا چالشی در پيشبرد برنامه های انجمن به وجود نيايد . جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ايران بايد بتواند دشواری ها و نارسايي ها را تحت مديريت انجمن پشت سر گذارد و با ورود هئيت مديره جديد به عرصه های سياست گذاری و برنامه ريزی جان تازه ای به خود گيرد و به سوی پويايي و بالندگی حرکت کند .

اينجانب به عنوان سرپرست کميته گسترش و برنامه ريزی کتابداری و اطلاع رسانی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری و نيز رئيس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام آمادگی خود و همکارانم را برای پيشبرد اهداف مترقی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ايران اعلام نموده ، برای حضرتعالی و ساير اعضای محترم هئيت مديره انجمن سلامتی و موفقيت آرزو می نمايم .

با آرزوی توفيق الهی

دکتر جعفر مهراد

رئيس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

و سرپرست پايگاه استنادی علوم جهان اسلام