کارگاه آموزشی ترجمه متون تخصصی

کارگاه آموزشی یک روزه ترجمه متون تخصصی توسط انجمن کتابداری شاخه خراسان برگزار می گردد.

مدرس : جناب آقای دکتر علی حسین قاسمی

زمان : 15 بهمن ماه 1388 از ساعت 8 الی 16

محل برگزاری : کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد.

جهت ثبت نام می توانید به سایت انجمن با آدرس http://ilisa-khorasan.ir/ مراجعه فرمائید.