راه اندازي كتابخانه سيار در كنگان بوشهر

 

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از روابط عمومي اداره كل امور كتابخانه هاي عمومي بوشهر؛  مديركل كتابخانه هاي عمومي استان ضمن بيان مطلب فوق گفت: در راستاي گسترش فرهنگ مطالعه و به منظور ارائه خدمات كتابخانه اي به مناطق فاقد كتابخانه عمومي و تحت پوشش قرار گرفتن افرادي كه توانايي حضور در كتابخانه هاي عمومي را ندارند، طرح كتابخانه عمومي سيار در كنگان اجرا مي شود.

تبركي فرماندار كنگان نيز با ارزشمند برشمردن پيشنهاد  مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان در راستاي اجراي طرح كتابخانه هاي عمومي سيار گفت: با توجه به رايزني هاي انجام شده با استانداري و منطقه ويژه پارس جنوبي، براي اجراي اين طرح  يك دستگاه اتوبوس خريداري شده است و ارائه خدمات كتابخانه اي به مناطق  فاقد كتابخانه عمومي در كنگان و شهرستانهاي همجوار (دير و جم) به كار گرفته خواهد شد.