تشکلیل جلسه تخصصي برای ايجاد بخش ناشنوايان در كتابخانه هاي عمومي

 

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از وب سایت نهاد کتابخانه های عمومی، به منظور ايجاد و راه اندازي بخش ناشنوايان در كتابخانه هاي عمومي كشور، جلسه اي با حضور چاكري معاون توسعه كتابخانه ها و كتابخواني، شمشيري مديركل امور كتابخانه ها و تني چند از اعضاي كانون ناشنوايان و علاقه مندان فعاليت در اين حوزه تشكيل شد.

     در اين جلسه مسائل و مشكلات ناشنوايان در حوزه كتاب و كتابخواني به بحث و بررسي گذاشته شد و مقرر شد بررسي هاي لازم در خصوص چگونگي ارائه خدمات به ناشنوايان در كتابخانه هاي عمومي با همكاري اعضاي كارگروه صورت پذيرد.

   همچنين ضرورت تشكيل كارگروه انتخاب و توليد كتاب و منابع اطلاعاتي مورد نياز ناشنوايان در آينده و ارتباط با ناشران براي اين منظور مورد تأكيد قرار گرفت.