هیأت مدیره جدید ادکا انتخاب می شوند

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع ر سانی ایران (لیزنا)، کمیته مشاوران و هیات مدیره ادکا (اتحادیه انجمن های علمی-دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران)، روز گذشته مورخ هشتم شهریور 1389، تشکیل جلسه داد و برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ادکا برنامه ریزی کرد.

در این جلسه مقرر شد مجمع عمومی و انتخابات ادکا برای تعیین هیات مدیره جدید، اوایل آبان ماه سال جاری برگزار گردد.

همچنین برای برگزاری نشست کتابداران فردا به منظور آشنا کردن دانشجویان تازه وارد کتابداری با رشته و اساتید آن، برنامه ریزی صورت گرفت و مقرر گردید که این نشست در روز برگزاری مجمع عمومی ادکا و پس از انتخابات هیات مدیره، با حضور اساتید و دانشجویان کتابداری صورت گیرد .

 

برنامه های مجمع عمومی و انتخابات ادکا و نیز نشست کتابداران فردا پس از تایید نهایی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

آقایان رجب زاده، غلامی و اشتری و خانمها پاکدامن، سلطانی، جهانگیری، به نیک و شاملو از اعضای فعلی کمیته مشاوران و هیات مدیره ادکا در این جلسه حضور داشتند.