رشد 66 درصدی ارائه مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز در مجلات ISI


به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر سید محمد تقی علوی با بیان اینکه در بین دانشکده­ها، آموزشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه تبریز از نظر نسبت تعداد اعضای هیأت علمی بیشترین مقالات ISI ارائه شده در این مدت به مرکز تحقیقات علوم پایه، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی و دانشکده شیمی اختصاص داشته است، اظهار داشت: این میزان از نظر تعداد کل مقالات چاپ شده در مجلات ISI  نیز به دانشکده های کشاورزی، شیمی و علوم طبیعی به ترتیب با 43، 42 و 26 مقاله اختصاص داشته است.


رئیس دانشگاه تبریز همچنین با بیان اینکه در این مدت همچنین از اعضای هیأت علمی این دانشگاه در مجلات غیرISI نمایه دار، مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی داخلی نیز به ترتیب 16، 122 و یک عنوان مقاله به چاپ رسیده است، گفت: از نظر کل مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی نیز طی 5 ماهه نخست سالجاری در مجموع 332 عنوان مقاله از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل بیش از 80 درصد رشد را نشان می دهد.


دکتر علوی با بیان اینکه  بیشترین مقالات چاپ شده را از نظر نسبت تعداد اعضای هیأت علمی در بین دانشکده­ها ، آموزشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه تبریز در این مدت  به ترتیب به مرکز تحقیقات علوم پایه، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی و دانشکده شیمی اختصاص داشته است افزود: این میزان از نظر تعداد کل مقاله چاپ شده نیز به دانشکده های کشاورزی، شیمی و علوم طبیعی به ترتیب با 80، 45 و 39 مقاله تعلق داشته است.


وی با اشاره به اینکه طی مردادماه سالجاری نیز اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز 58 عنوان مقاله در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده اند گفت: از این تعداد 34 عنوان مقاله در مجلات ISI، 20 عنوان در مجلات علمی پژوهشی و 4 عنوان مقاله  در مجلات غیرISI نمایه دار منتشر شده اند.

اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز طی 5 ماهه نخست امسال 193 مقاله در مجلات ISI ارائه کردند.
به گفته رئیس دانشگاه تبریز این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 66 درصد رشد را نشان می دهد.
به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر سید محمد تقی علوی با بیان اینکه در بین دانشکده­ها، آموزشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه تبریز از نظر نسبت تعداد اعضای هیأت علمی بیشترین مقالات ISI ارائه شده در این مدت به مرکز تحقیقات علوم پایه، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی و دانشکده شیمی اختصاص داشته است، اظهار داشت: این میزان از نظر تعداد کل مقالات چاپ شده در مجلات ISI  نیز به دانشکده های کشاورزی، شیمی و علوم طبیعی به ترتیب با 43، 42 و 26 مقاله اختصاص داشته است.


رئیس دانشگاه تبریز همچنین با بیان اینکه در این مدت همچنین از اعضای هیأت علمی این دانشگاه در مجلات غیرISI نمایه دار، مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی داخلی نیز به ترتیب 16، 122 و یک عنوان مقاله به چاپ رسیده است، گفت: از نظر کل مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی نیز طی 5 ماهه نخست سالجاری در مجموع 332 عنوان مقاله از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل بیش از 80 درصد رشد را نشان می دهد.


دکتر علوی با بیان اینکه  بیشترین مقالات چاپ شده را از نظر نسبت تعداد اعضای هیأت علمی در بین دانشکده­ها ، آموزشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه تبریز در این مدت  به ترتیب به مرکز تحقیقات علوم پایه، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی و دانشکده شیمی اختصاص داشته است افزود: این میزان از نظر تعداد کل مقاله چاپ شده نیز به دانشکده های کشاورزی، شیمی و علوم طبیعی به ترتیب با 80، 45 و 39 مقاله تعلق داشته است.


وی با اشاره به اینکه طی مردادماه سالجاری نیز اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز 58 عنوان مقاله در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده اند گفت: از این تعداد 34 عنوان مقاله در مجلات ISI، 20 عنوان در مجلات علمی پژوهشی و 4 عنوان مقاله  در مجلات غیرISI نمایه دار منتشر شده اند.