تغییرات اساسی در روش شناسی نظام رتبه بندی تایمز

دکتر جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، در گفتگو با پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) با اعلام این خبر افزود: هدف از اعمال تغییرات بنیادی در معیارها و شاخص ها، افزایش تناسب و شفافیت در جداول دانشگاههای جهان است. در این تغییرات شاخص های کیفی تر، تحلیل عمیق تر داده ها، تحلیل موضوعی بیشتر، و بازخورد بیشتر از متخصصان آموزش عالی در سطح بین المللی اعمال گردیده است.

وی افزود:کشورهای مختلف به تأسیس دانشگاههای تراز اول علاقه مندند و این نوع دانشگاهها را از مولفه ای اساسی سیاست های اقتصادی، تلقی می کنند. به طور کلی، امروز رتبه بندی ها به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری برای دولت ها در تدوین سیاست های ملی مورد استفاده قرار می گیرند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بیان کرد: نظام THE برای بهبود رتبه بندی و در پاسخ به تأثیر رو به رشد نتایج رتبه بندی در انتخاب رشته های آموزشی در دانشگاههای برتر از سوی دانشجویان به گروههای تحقیقاتی برای شناخت همکاران جدید در دانشگاههای ممتاز، و توسط روسای دانشگاه ها جهت سنجش عملکرد و تعیین اولویتهای استراتژیک، همکاری خود را با نظام رتبه بندی QS که تامین کننده داده های پژوهشی بود خاتمه داده و موافقتنامه ای را با تامسون روتیرز که در تامین داده های تحقیقاتی در سطح جهان از تخصص ویژه ای برخوردار است امضا کرده است.

 

دکتر مهراد گفت: نظام رتبه بندی THE بر اساس 13 شاخص عملکرد جداگانه پایه گذاری شده است. این نظام از سال 2004 میلادی تا 2010 تنها از 6 شاخص برای رتبه بندی دانشگاه های جهان استفاده می کرد.وزنی که در 5 مقوله عملکردی عام استفاده شده است شامل فضای یادگیری (30 درصد)، استنادها یعنی اثر بخشی تحقیقات علمی (5/32 درصد )، پژوهش شامل حجم، درآمد و اشتهار (30 درصد)، اعضای هیات علمی و دانشجویان بین المللی (5 درصد) و درآمد صنعتی و نو آوری (2.5 درصد) است.سیزده شاخص انتخاب شده بعد از مشورت های مفصل به دقت وزن دهی شده اند.

 

به گفته رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، نظام رتبه بندی THE بر این باور است که با بازنگری در معیارها و شاخصها پیشرفته ترین نظام رتبه بندی جهانی دانشگاهها را به وجود آورده است که منعکس کننده سه مأموریت اصلی دانشگاهها یعنی آموزش، پژوهش و انتقال دانش می باشد.

دکتر جعفر مهراد در ادامه به تفکیک درخصوص شاخص های هریک از مقوله های مطرح در رتبه بندی سخن گفت و افزود: در مقوله فضای یادگیری، شاخص ها عبارت است از آموزش (با وزن 15 درصد)، تعداد جوایز در سطح Ph.D در سال تحصیلی (با وزن 6 درصد)، تعداد دانشجویان پذیرفته شده در سال تحصیلی (با وزن 5/4  درصد)، درآمد در سال تحصیلی (با وزن 25/2 درصد)، و تعداد جوایز در سطح دانشجویی (با وزن 25/2 درصد).

دکتر مهراد گفت: در مقوله استنادها یعنی اثربخشی تحقیقات، شاخص ها شامل تأثیر استناد (متوسط استنادها به هر مقاله) با وزن 5/32  درصد است.

وی افزود: در مقوله پژوهش از نظر حجم، درآمد و اشتهار شاخص ها شامل پژوهش با وزن 5/19 درصد، درآمد تحقیقاتی با وزن 25/5 درصد، تعداد مقالات در هر سال تحصیلی و نسبت تعداد مقالات به پژوهشگران با وزن 25/5 درصد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بیان کرد: در مقوله درآمد صنعتی و نوآوری به شاخص درآمدهای پژوهشی از ارتباط با صنعت نسبت به هر عضو آموزشی با وزن 5/2 درصد توجه شده است و بالاخره در مقوله اعضای هیأت علمی و دانشجویان خارجی به شاخص تعداد افراد خارجی نسبت به افراد بومی به ترتیب 3 درصد و 2 درصد وزن داده شده است.