نخستين دايره‌المعارف جهان بدون مشتري ماند

نسخه اصلي اولين دايره‌المعارف جهان به قلم بزرگاني چون دالامبر و دني ديدرو در حراجي بدون مشتري ماند.
 
اين دايره‌المعارف 20 جلدي به رغم آنكه تاكنون به خوبي حفظ شده، نتوانست علاقه‌مندان آثار قديمي را به خود جذب كند. اين مجموعه كه در هتل پورتت منطقه ژيروند فرانسه به حراج گذاشته شد، با قيمت پايه 14 هزار يورو ارائه شده بود. اما با وجود كاهش قيمت پيشنهادي به 11 هزار يورو باز هم هيچ خريداري براي داشتن اين مجموعه جذب نشد.
 
انسيكلوپديا، نخستين دايره‌المعارف جهان در قرن هجدهم توسط گروهي از دانشمندان و فيلسوفان قرن هجدهم فرانسه چون دني ديدرو، دالامبر، مونتسكيو، ولتر و ژان-ژاك روسو نوشته شد. اين دايره‌المعارف در آن زمان بيش از 70 هزار مدخل به علوم مختلف را در برداشت