حضور کتابخانه ملی با 10 برنامه در نمایشگاه کتاب

به گزارش لیزنا، ارائه خدمات صدور فيپا به همراه آموزش و عضويت فيپاي الکترونيکي ، اجراي مراحل مرمت اسناد و کتاب‌هاي قديمي براي اولين‌بار با حضورمتخصصان حوزه مرمت در غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملي از جمله اين برنامه ها است .

برگزاري کارگاه آموزشي جست ‌وجوي منابع علمي رايگان از طريق اينترنت و همچنين حضور گروه مشاوران مرجع مجازي به منظورپاسخ‌گويي به سؤالات پژوهشي بازديدکنندگان از ديگر فعاليت‌هاي کتابخانه ملي درنمايشگاه کتاب بيست و چهارم است.

ارائه 25 عنوان کتاب تازه منتشر شده ، نسخه لوح فشرده بانک مستندات کتابخانه ملي در کنار لوح فشرده کتاب‌شناسي نيز از ديگر فعاليت هاي غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي است.

معرفي بخش‌هاي مختلف پايگاه اينترنتي کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ايران و همچنين كتابخانه ديجيتال كتابخانه ملي نيز از ديگر فعاليت هاي غرفه سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران است.

از ديگر بخش ها و فعاليت هاي غرفه سازمان مي توان به اطلاع‌رساني اسنادي و نمايش اسناد قديمي با استفاده از فناوري‌هاي جديد از ديگر برنامه‌هاي معاونت اسناد ملي سازمان اسناد و کتابخانه ملي در نمايشگاه کتاب امسال خواهد بود.

غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملي در بيست وچهارمين نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران درشبستان اصلي واقع شده است.