برپایی نمايشگاه نسخ‌خطي پزشكي در كتابخانه و موزه ملك

به گزارش لیزنا به نقل از روابط عمومي مؤسسه كتابخانه و موزه ملي ملك، اين نمايشگاه كه از تاريخ 25/2/90 و به مناسبت روز جهاني موزه برگزار شده است، شامل نمايش 15 نسخه خطي است كه در حقيقت هدف از برگزاري آن معرفي بخشي از ميراث مكتوب ارزشمندي است كه در كتابخانه هاي اين مرزوبوم نگهداري مي شود.

پيشينه پزشكي در ايران به دوران  پيش از اسلام باز مي گردد كه نخستين مركز آموزش پزشكي در ايران، در دوره ساسانيان، در سده سوم ميلادي در جندي شاپور نزديك اهواز كنوني برپاشد. اوج شكوفايي طب در ايران، سده نهم تا چهاردهم ميلادي بوده است كه آن را دوره زرين پزشكي ايران ناميده اند. در همين دوران بود كه شخصيت هاي برجسته تاريخ طب ايران چون زكرياي رازي، ابن سينا و شرف الدين جرجاني درخشيدند.

از مجموعه نسخ خطي پزشكي نفيس كتابخانه ملك كه در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار دارد ميتوان به نسخه الذخيره الخوارزمشاهيه كه تنها نسخه شناخته شده از متن عربي كتاب ذخيره خوارزمشاهي در جهان است، تحفه سعديه مهمترين شرح بر كتاب قانون ابن سينا، قانونچه چكيده كتاب قانون ابن سينا  اشاره كرد.

در اولين روز برپايي اين نمايشگاه گروهي از دانشجويان تخصصي طب سنتي دانشگاه شاهد به سرپرستي آقاي دكتر ناصري از اين نمايشگاه ديدن كردند. علاقمندان ميتوانند براي بازديد از اين نمايشگاه تا تاريخ 15/3/90 به كتابخانه و موزه ملي ملك واقع در خيابان امام خميني (ره) مراجعه كنند.