یازدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی قم

به گزارش لیزنا، روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم اعلام کرد: گلچین، بخشدار و رئیس انجمن بخش مرکزی قم در این جلسه گفت: در راستای پیشبرد اهداف کتابخانه های عمومی و توسعه کتابخوانی در بخش مرکزی، تدوین یک برنامه منسجم و هدفمند لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: با عنایت به در پیش رو بودن سفر استاندار به بخش مرکزی، مصوبات مربوط به مسایل فرهنگی به ویژه کتابخانه های عمومی در برنامه های سفر در نظر گرفته شده است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان قم اظهار داشت: به منظور توسعه کتابخوانی در بخش مرکزی، ساخت چند کتابخانه ضروری است که امیدواریم در سفر استاندار به تصویب برسد.

بخشدار بخش مرکزی قم بر لزوم برگزاری برنامه های فرهنگی در راستای ترویج کتابخوانی تاکید کرد و افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی همراه با ارائه جوایز به جوانان و همچنین برنامه های دیگر می تواند در جذب مخاطب به کتابخانه ها و تشویق آنان به مطالعه موثر باشد.

در این جلسه، سید رضا حسینی، شهردار قنوات و عضو انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی قم اظهار داشت: شهرداری با مشکل اعتبارات مواجه است ولی در زمینه پرداخت نیم درصد شهرداری مطابق قانون نحوه تاسیس و اداره کتابخانه های عمومی عمل خواهیم کرد.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات شهرداری ادامه داد: در حال حاضر، تخصیص اعتبارات انجام شده ولی پرداخت هنوز عملی نشده است که در صورت تحقق مبلغ نیم درصد به کتابخانه ها پرداخت خواهد شد.

شهردار قنوات اظهار داشت: شهرداری با کتابخانه ها تعاملات فرهنگی بسیار خوبی دارد و به مناسبت های مختلف فعالیت های مشترکی انجام می شود.

عضو انجمن کتابخانه های عمومی بخش مرکزی ابراز امیدواری کرد: برگزاری برنامه های کتابخوانی تاثیر زیادی در ترویج کتابخوانی و توسعه فرهنگی شهر دارد که در زمینه هزینه های فرهنگی و مسایل کتابخوانی شهرداری نیز آمادگی خود را اعلام می نماید.

در ادامه جلسه، سایر اعضای انجمن به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی پرداختند و تصمیماتی دراین زمینه اتخاذ گردید.