مایکروسافت 16 وصله امنیتی جدید برای 34 آسیب پذیری محصولاتش عرضه کرد

به گزارش لیزنا به نقل از فارس، برخي از اين وصله ها توسط شركت هاي ديگر امنيتي شناسايي شده و توسط كارشناسان آنها به اطلاع مايكروسافت رسيده است.
از ميان اين وصله ها، 9 وصله درجه بندي بسيار مهم و 7 مورد درجه بندي مهم را دريافت كرده اند. مايكروسافت در ماه آوريل هم 17 وصله به روزرسان را عرضه كرده بود. البته ركورد مايكروسافت در اين زمينه مربوط به دو ماه قبل است كه 64 آسيب پذيري خود را با عرضه وصله هاي مختلف برطرف كرد.
مايكروسافت همچنين در ماه هاي اخير به طور مرتب وصله هاي به روزرسان متعدد را براي مرورگر IE خود عرضه كرده است.
اين شركت براي تمامي نسخه هاي مختلف مرورگرهاي خود وصله هايي را عرضه كرده است و از جمله IE9 كه جديدترين مرورگر اين شركت است نيز يك وصله امنيتي دريافت كرده است.
براي IE8 و نسخه هاي قديمي تر اين مرورگر هم چند وصله مختلف عرضه شده است.