شماره جدید فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات منتشر شد

 

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) فصلنامه علمی – پژوهشی علوم و فناوري اطلاعات شماره سوم از دوره 25 فصلنامه علمی – پژوهشی علوم و فناوري اطلاعات در بهار 1389 توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

دسترسی به متن کامل مقالات این نشریه از طریق وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران امکان پذیر است.

در این شماره مقالات زیر منتشر شده است: 

 • جهش علم و فناوري در ايران و جايگاه مراكز اطلاع‌رساني در پشتيباني از آن/ دکتر رحمت الله فتاحي
 • كاربرد روش‌هاي خوشه‌بندي در ترسيم نقشه‌هاي علم: مورد‌كاوي نقشه علم مديريت شهري/ دکتر محمد ابويي اردكان، دکتر حسن عابدي جعفري، فتاح آقا زاده
 • بررسي نحوه جريان اطلاعات در پژوهشكده‌هاي دانشگاه تربيت‌مدرس تهران/دکتر محمد حسن زاده ، آرش محمدخاني
 • شناسايي الگوي فرهنگ سازماني حاكم بر كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌ها و سنجش تأثير آن بر ميزان اجراي مديريت دانش/ دکتر زهره عباسي، دكتر مهري پريرخ، دكتر محمد حسين دياني، دكتر رحمت الله فتاحي
 • مطالعه تطبيقي ميزان گرايش پژوهشگران ايراني در حوزه‌هاي ‌‌‌موضوعي مختلف به مشاركت و همكاري گروهي در سال‌هاي 1998تا 2007/ دكتر زهير حياتي، فرشته ديدگاه
 • بررسي ميزان رضايت از مراكز اطلاع‌رساني، مجلات الكترونيكي و پايگاه‌هاي اطلاعاتي تخصصي، و رابطه آن‌ها با سن و رتبه علمي اعضاي هيئت علمي/ دكتر مژده سلاجقه
 • چارچوب تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي در سطح ملي بر اساس تجربه كشورها/ معصومه صادقي، ساميه خسروي، كلثوم عباسي
 • سنجش بلوغ همسويي راهبرد‌هاي فناوري اطلاعات و كسب‌وكار در سازمان؛ مطالعه موردي: شركت سايپا يدك/ دكتر محمدرضا تقوا، پيمان حاجي زاده
 • الگوي رابطه عوامل مؤثر در استفاده كارآمد از فناوري اطلاعات در شركت‌هاي كوچك و متوسط ايران: كاربرد روش دلفي/ دكتر حسين رحمان سرشت، دكتر حميد كاظمي
 • عوامل مؤثر بر توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در شركت‌هاي كوچك و متوسط/دكتر سيروس عليدوستي
 • كاربردهاي كتاب‌سنجي و تحليل پيوند در محيط وب/دكتر فريبرز درودي

گفتنی است فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات، نشريه‌اي علمي ـ پژوهشي است كه گزارشهاي مربوط به پژوهشهاي اصيل، پيشرفتهاي جاري، و موضوعهاي روز در حوزه‌هاي اطلاع‌رساني، كتابداري، فناوري اطلاعات و ارتباطات، و مديريت اطلاعات كشور را منتشر مي‌سازد. همچنین فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات در پايگاه‌هاي اطلاعاتي بين‌المللي LISA و SCOPUS نمايه مي‌شود.

سردبير این فصلنامه علمی – پژوهشی، دكتر رحمت الله فتاحي و مدير مسئول آن دكتر سيد اميد فاطمي می باشند.