تكميل مجموعه رساله‌هاي پزشكي كتابخانه ملك

به گزارش لیزنا به نقل از روابط عمومي مؤسسه كتابخانه و موزه ملي ملك، مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب در ارديبهشت ماه سال جاري 9 عنوان از سري جديد انتشارات خود را به كتابخانه و موزه ملي ملك اهداء كرد.از كتاب هاي اين مجموعه اهدايي مي توان به كتاب  «مجموعه  طب القرآن و المعصومين عليهم السلام»  در سي جلد اشاره كرد. با اين اهداء مجموعه كتاب ها و رساله هاي پزشكي سنتي موجود در كتابخانه ملي ملك گسترده تر شد.

شايان ذكر است كه مركز تحقيقات علوم قرآن، حديث و طب،  يكي از مراكز پژوهشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران است كه در مجموعه انتشارات خود به بازنشر متون سنتي پزشكي به شيوه نسخه برگردان، همت كرده است.

علاقمندان  مي توانند به مؤسسه كتابخانه و موزه ملي ملك واقع در خيابان امام خميني (ره) مراجعه كنند.