کد خبر: 7353
تاریخ انتشار: دوشنبه, 12 دی 1390 - 08:00
ایمیل
چاپ

داخلی

»

مطالب کتابداری

»

سخن هفته

روابط استاد و دانشجو در طول پایان‌نامه

  دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

 

لیزنا، دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی، عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت معلّم تهران: از دانش آموختگان دوره های ارشد و دکترا اگر بپرسید، خاطرات تلخ و شیرین زیادی از روابط خود با استادان راهنما و مشاور دارند. رابطه استاد (در اینجا منظورم استاد راهنما و مشاور است) و دانشجو گاه به رابطه ای شخصی و دوستانه تبدیل می شود و گاه به رابطه ای خشک، بی روح و از روی تکلّف. دوران انجام پژوهش پایان نامه و نگارش آن، دوران مهمی برای هر دانشجوست، امّا عدم آگاهی دانشجو و گاه نیز استاد از دینامیک روابط استاد و دانشجو، گاه از زایندگی و پویایی این دوران می کاهد. گام نخست در برقراری روابط مؤثر این است که دو طرف از وظایف و حقوق خویش آگاه باشند.

وظیفه استاد راهنما پشتیبانی از دانشجوست. این پشتیبانی می تواند سه جنبه را دربرگیرد.

الف. پشتیبانی فکری. این پشتیبانی در واقع همان کنترل کیفیت است. وظیفه استاد راهنماست که اطمینان حاصل کند که دانشجو در مسیر درستی حرکت می کند و پژوهشی که در دست انجام دارد با کیفیت مطلوب پیش رفته و به سر انجام می رسد. همچنین استاد راهنما باید این اطمینان را به دانشجو نیز منتقل کند. موفقیت دانشجو، موفقیت استاد راهنماست و شکست دانشجو، شکست وی. این مسئله البته گاه به افراط نیز کشیده می شود. مواردی را در دوره دکترا دیده ام که دانشجو خود احساس می کند که آنچه را که باید انجام دهد، انجام داده است و کار وی آماده دفاع است. اما استاد چون نگران شکست احتمالی دانشجو است مانع از دفاع وی می شود و مدام خواهان کار بیشتر و بیشتر است. استادانی نیز هستند که خود را چندان در قبال شکست و موفقیت دانشجو مسئول نمی دانند و از این رو کنترل و نظارت کافی بر کار دانشجو اعمال نمی کنند.

ب. پشتیبانی احساسی و روحی. انجام پایان نامه به ویژه در مقطع دکترا فراز و فرود بسیار دارد. دانشجو ممکن است بارها تا مرز انصراف پیش برود. گاه نا امید و سرخورده می شود. تحریک و انگیزه دادن به دانشجو و دلگرم کردن وی وظیفه استاد راهنماست. همچنین وظیفه استاد راهنماست که فضایی ایجاد کند که دانشجو در آن فضا احساس کند می تواند به راحتی پرسشگری کرده و مسائل و دغدغه های پژوهشی خود را مطرح کند. اگر دانشجو با نگرانی از واکنش استاد راهنما، به جای طرح نواقص کار خویش، آنها را از استادش پنهان کند، این نشان دهنده ناموفق بودن استاد در ایجاد چنین فضای روحی و احساسی سالمی است.

ج. پشتیبانی ابزاری: گاه دانشجو برای انجام پژوهش نیازمند ابزار و منابعی است که تهیه و تدارک آنها به عهده دانشگاه است و استاد راهنما موظف است که اطمینان حاصل کند تا آنجا که در توان دانشگاه است این امکانات در اختیار دانشجو قرار می گیرد. حتی در مقررات آموزش عالی برای این مورد، تدابیری اندیشیده شده است. به عنوان مثال اساتید به ازای فعالیت پژوهشی و انتشاراتی خود، صاحب گرانت (یا همان اعتبار مالی پژوهشی) می شوند که می توانند آن را صرف هزینه شرکت در کنفرانس یا تجهیزات شخصی (مثل رایانه) کنند. اما مطابق مقررات وزارت علوم از گرانت برای پشتیبانی از پژوهش دانشجو نیز می توان استفاده کرد.

وظایف دانشجو: دانشجو باید آگاه باشد که پایان نامه، پروژه ایست که مالک و مدیرش خود وی است. این پروژه برای این که  قدری از توجه و وقت استاد راهنما را به دست آورد با پروژه های خود استاد راهنما در رقابت است. به همین علت است که به دانشجو توصیه می شود تا موضوعی انتخاب کند که در حوزه علایق و تخصص یکی از اساتید گروه باشد. استاد راهنما علاوه بر این که باید در زمینه موضوع پایان نامه تخصص نسبی داشته باشد تا بتواند دانشجو را هدایت کند، باید به موضوع علاقمند نیز باشد تا با انگیزه و علاقه، پیگیر پژوهش دانشجو باشد. در غیر این صورت، تنها از روی تکلّف سعی در انجام وظیفه دانشگاهی خویش خواهد داشت. دانشجو همچنین باید بداند که نقش استاد راهنما نقشی شبیه پروفسور ووپی در کارتن تنسی تاکسیدو نیست که با هر مشکلی به وی مراجعه کند و وی راه حلی آماده در اختیارش قرار دهد. استاد راهنما بیشتر سعی می کند سرنخ در اختیار دانشجو قرار دهد نه پاسخ و راه حل آماده. لذا بهتر است دانشجو از اینکه با دست خالی و صرفاً با یک مشکل نزد استاد برود پرهیز کند. اگر در فرایند پژوهش مشکلی نیز پیش آمد، دانشجو باید در مورد آن بیاندیشد، راه حل های احتمالی را در حد توانش شناسایی کند و با دست پر، با آگاهی از مسئله و ابعاد آن نزد استاد برود. منظور از این گفته این نیست که از دانشجو انتظار می رود خود راه حل مورد نیازش را بیابد. منظور این است که استاد راهنما باید احساس کند که خود دانشجو پیشگام حل مسئله است و پیش از آن که به وی مراجعه کند در خصوص مسئله به حد کافی اندیشیده و تلاش کرده است.

تفاوت کارشناسی ارشد و دکترا: پژوهش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد با پژوهش رساله در مقطع دکترا تفاوت زیادی دارد. امروزه در ایران به ویژه به دلیل گسترش کمّی آموزش عالی، از اهمیت و کیفیت پژوهشی کارشناسی ارشد کاسته شده است و نگاه اصلی به پایان نامه ارشد به عنوان یک تمرین و تجربه پژوهشی برای دانشجوست که طی آن مهارتهای پژوهشی در وی تا حدودی به فعل می رسد. اما رساله دکترا صرفاً یک تمرین و تجربه نیست. از رساله دکترا انتظار می رود که دانش افزایی داشته باشد و مرزهای دانش موضوعی را اندکی جابجا کند. همچنین دورانِ به طور متوسط دو ساله رساله دکترا در ایران در مقایسه با شش ماه پایان نامه کارشناسی ارشد بسیار طولانی تر و در نتیجه رابطه دانشجوی دکترا با استادان بسیار نزدیک تر است.

تفاوت استاد راهنما و استاد مشاور: هدایتگر اصلی در فرایند تحقیق، استاد راهنماست. استاد مشاور نقشی کمرنگ تر دارد، به ویژه در مواقعی که انتخاب یک استاد مشاور نه به دلیل نیاز واقعی بلکه به دلیل مقررات آموزشی است. گاه ممکن است انجام یک پژوهش نیازمند دو هدایتگر با دو تخصص جداگانه باشد. در این موارد، استاد مشاور به دلیل تخصص ویژه اش که متفاوت از استاد راهنماست انتخاب می شود و نقش وی در مواردی که به حوزه تخصصش مربوط می شود پررنگ است. اما در سایر موارد، وی بازوی فکری ثانویه دانشجو و استاد راهنماست. البته مهم است که دانشجو از این منبع فکری نهایت استفاده را ببرد اما به هر حال باید متوجه باشد که هدایتگر و بعضاً منبع اصلی تأثیر بر تصمیم ها و فرایند پژوهش استاد راهنماست و نه استاد مشاور. لذا اگر هم بناست چیزی در فرایند پژوهش به پیشنهاد و نظر استاد مشاور تغییر کند باید با موافقت و آگاهی استاد راهنما باشد.

تفاوت در سنت رایج دانشگاه ها و رشته ها: ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که سنت های دانشگاهی در دانشگاه ها و رشته های مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال، روابط استاد و دانشجو در رشته های علوم پایه به ویژه آنهایی که جنبه آزمایشگاهی نیز دارند با رشته های علوم اجتماعی می تواند بسیار متفاوت باشد. همچنین هر دانشگاهی در نتیجه سالها فعالیت دارای یک سنت نسبتاً جا افتاده است که ممکن است قدری متفاوت از سایر دانشگاه ها باشد. دانشجوی زیرک باید از طریق ارتباط با دانشجویان سالهای قبل و نیز اساتید خود به آگاهی مطلوبی از این سنتها دست یابد تا بتواند روابطش با اساتید راهنما و مشاور را به نحو مناسب مدیریت کند.

اختلاف نظر میان استاد و دانشجو: در طول انجام پایان نامه، موارد متعددی ممکن است پیش بیاید که استاد و دانشجو بر سر مسئله ای یا تصمیمی در ارتباط با پایان نامه اختلاف نظر دارند. برخی از این اختلاف نظر ها به راحتی قابل رفع هستند به ویژه در مواردی که اختلاف نظر علمی است، می توان آن را با مراجعه به منابع علمی بر طرف کرد. اما گاه اختلاف نظر ناشی از تجربه و یا تفاوت دیدگاه است. به عنوان مثال استاد معتقد است که باید فلان کار نیز انجام شود اما دانشجو معتقد است که آنچه انجام شده کافی است. مخالفت مستقیم و مصرّانه در جلسه مشاوره با استاد راهنما می تواند به تیره شدن روابط استاد و دانشجو منجر شود. اگر استاد در جلسه مشاوره موردی را از دانشجو خواست که وی واقعاً به دلایل منطقی، موافق آن نبود، بهتر آن است که به جای مخالفت بی درنگ و ناگهانی، برخی مشکلات پیشنهاد استاد را برشمرده و از وی برای تفکر در مورد آن مدتی فرصت بخواهد. طبیعی است که در این فرصت هم دانشجو می تواند به تصمیم بهتری برسد و هم استاد فرصت خواهد داشت تا در مورد دیدگاه دانشجو و پیشنهاد خود دوباره تأمل کند.

گاه نیز دانشجو قربانی اختلاف نظر میان استاد راهنما و استاد مشاور می شود. برای پرهیز از این مسئله بهتر است که جلسات مشاوره معمولاً به صورت سه نفره با حضور هر دو استاد برگزار شود تا اگر اختلاف نظری نیز میان آنها وجود دارد به طور مستقیم با گفتمان میان خود آنها برطرف شود. دانشجو باید بسیار هوشیار باشد تا به پیغام بر میان استاد راهنما و استاد مشاور به ویژه در مواردی که اختلاف نظر دارند تبدیل نشود.

روابط انسانها همانند خود آنها پیچیده است. کیفیت رابطه استاد و دانشجو بر کیفیت پژوهش پایان نامه تأثیر می گذارد و شایسته است که دانشجو به عنوان ذیفنع اصلی این رابطه، از تمام تلاش و ذکاوت خود برای مدیریت بهتر این رابطه استفاده کند.

جمالی مهموئی، حمیدرضا. «روابط استاد و دانشجو در طول پایان نامه». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 60. 12 دی 1390.

برچسب ها :
دانشجو
|
Austria
|
1397/04/04 - 15:24
0
1
با سلام...
با تجربه دو مقطع پایان نامه، به حرات میگم اسم استاد شایسته بسیاری از اشخاص نیست و همان عنوان دکتر که با آن نان میخورند و شخصیتشان به آن وابسته است برایشان نه تنها کافی بلکه گاها زیاد هم است...
در ارشد استادم بسیار به من لطف داشته و از نظر ایشون خیلی خاص بودم که کار با دقت و ارزش بالا تو مدت کوتاه 3 ماهه انجام دادم، لذا بعد از دفاع با گروگان گرفتن مقاله هایم اجازه ندادن دکترا بخوانم و تمام طرح ها و کارها و دانشجوبانشون را به من سپردند....بعد از 3 سال 8 صبح تا 8 شب کار نهایتا از فشار زیاد کار بیماری سختی گرفتم و استادم هم لطف کردن منو رها کردن....
در ناامیدی 1 ماه مونده به آزمون و بدون مقاله هام دکترا دادم و در کمال ناباوری بهترین دانشگاه قبول شدم...
بگذریم که هنوز استادم مقاله هامو بعد 8 سال نگه داشته و پیغام داده حالا که بهتر شدم برگردم و گرنه :)

درمقابل استاد راهنمای مقطع دکترام فکر میکنه من خنگم و بخاطر همین لطف کرده طمع بیگاری کشیدن نداره:) در عوض تو طی 4 سال کلا 4 بار دیدمشون و در تمام این ملاقات ها فقط یه سوال داشتن کی مقاله ام چاپ میشه و یادم باشه که ایشون باید نویسنده مسئول باشن!!! این درحالیه که نه تنها هیچ حمایت مادی و حتی معنوی از من یا پایان نامه ام نکردن، بلکه حتی نمیدونن موضوع پایان نامه ام چیه!!!!....

از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست....
اگر قانونی بذارن که گرفتن استاد راهنما اجباری نباشه من بشدت استقبال می کنم، شاید هیئت علمی ها بیشتر رو خودشون کار کنند.

امیدوارم بحای یه هیئت علمی یه استاد واقعی گیرتان بیاد حتی اگر دکترا نداشته باشه :) و البته شما هم از خوبیش سواستفاده نکنید ...
محمود
|
Iran
|
1396/11/24 - 22:16
0
3
سلام،میخوام از پژوهش محور به آموزش محور تغییر بدم،ترم چهار هستم،میخواستم بدونم میشه یا نه.ممنون میشم اگه پاسخ بدید
میثم
|
Canada
|
1396/11/13 - 11:52
0
0
با سلام .من در انجام پایان نامه ام به روشش کمی و کیفی دچار تردید شدم .لطفا بفرمایید کدام روش بهتر کارامد تر است و وقت کمتری میگیرد؟
چنگیز
|
Iran
|
1396/11/05 - 21:45
0
3
با سلام
من 4 ماه امتحان بورد دادم ،پایان نامه را تبدیل به مقاله انگلیسی کردم ولی فعلا وقت سابمیت مقاله را ندارم،میخواستم بدونم طبق قانون استاد راهنما بدون اجازه من میتواد مقاله را در یک ژورنال خارجی چاپ کندو جایگاه او در این مقاله کجاست،نویسنده اول یا نویسنده مکاتبه کننده. دایما تهدید و توهین میکند. با تشکر چنگیز
azade
|
Iran
|
1396/10/14 - 22:49
0
6
من میخوام استاد راهنما تغییر بدم میتونم؟
فا
|
Iran
|
1396/09/12 - 16:21
1
8
با سلام
من استاد راهنما نمی خواهم. لطفا اگر قانونی هست که بشه اصلا استاد راهنما نگیریم اطلاع بدهید. اگر هم نیست لطفا پیگیری کنید تصویب کنند.
بیتا
|
Iran
|
1396/08/29 - 18:22
0
4
با سلام.دوستان کسی میدونه در مقطع دکتری استاد راهنمای دوم در حد استاد راهنمای اول اختیار دارد یا خیر؟ به عبارتی اگر استاد راهنمای اول وسط پروژه بزاره بره آیا با حضور راهنمای دوم مجوز دفاع میدن؟
نادیا مهدی پور
|
Iran
|
1396/08/19 - 10:56
0
0
باسلام خدمت دوستان گرامی .امیدوارم هر چه زودتر مشکلات شما حل بشه .من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و در ابتدای کار .اما جا داره از استاد گرانقدرم آقای دکتر امین زاده تشکر کنم .چون هم پشتیبان فکری من بودن هم پشتیبان احساسی و روحی و همیشه با احترام با من برخورد می کنند .و از دلسوزانه تا اینجای کار یاور من بودند ..بیام همیشه بد نگیم . حداقل دانشجویانی که از اساتید محترم رضایت داشتند .صحبت کنند و به بقیه دانشجو ها دلگرمی بدیم .
پريسا
|
Iran
|
1396/08/05 - 20:28
1
0
سلام
من يك سوال دارم در رابطه با استاد راهنما موضوع پايان نامه رو ايشان هماهنگ كردم و در سايت دانشگاه وارد شد و پروپزال رو نوشتم موضوع مورد تأييد دانشگاه قرار نگرفت و إعلام شد با هماهنگي استاد محترم إصلاح شود حالا استاد راهنما مي گويد إز نظر من موضوع تأييد شده است و بقيه موارد به من مربوط نيست حالا من نمي دانم چيكار بايد بكنم آيا مي شود استاد راهنما رو تغيير داد الان واقعا نمي دونم چيكار كنم
عارفه
|
Iran
|
1396/03/27 - 00:00
0
7
سلام.ببخشید میدونید واسه شکایت از استاد راهنما و اینکه وسط پایان نامه انصراف داده و اینکه موضوع و چون خودشون دادن و گرفتن.کجا باید شکایت کرد و متن شکایت چیست؟
ممنون
پاسخ ها
امیر
| Iran |
1396/03/31 - 16:55
خدا از سر این استادای بیمعرفت نگدره.اصلا دلسوز دانشجو نیسن بقران.فقط پول میگیرن.اینا رو ماباید ب کی بگیم.ورودی93هسم یکماه پیش بهش دادم ک بخونه حالا ک خونده میگه من فقط کلیاتو فعلا ایراد گرفتم دوباره برو کلشو عوض کن .بش میگم دکتر خودتون گفتید اینجوری صداتونو دارم اخه.مبگه ن من نگفتم اگرم گفتم اشتباه کردم..باید دوباره بیفتم دنبالش..ایقد گیره ایقد خشکه ک اعصابمو رخته هم.حتی دیروز واسه انصراف از دانشگاه رقتم ک رییس اموزش پشیمونم کرد گفت حیفه بخاطر پایان.گفتم اخه خسه شدم..فردا میخام برم بینم میشه تغییر داد استاد راهنمارو.
م.
|
Russia
|
1396/02/20 - 20:48
1
11
سلام
به خدا كم مونده روان پريش بشم
استاد راهنما رو كه من انتخاب نكردم
موضوع پايان نامم هم سر سري انتخاب كردم تا به ترم بعد نيفته تا استاد اوكي داد شروع كردم
پروپزال رو دادم احتمالا شهريور دفاع بشه
اما مشكلات بزرگي دارم
يكي اينكه استاد راهنمام اصلا كمكي نميكنه حتي جواب اوكي هم به زور ميده
با دوستاي دانشگاه ارتباطي ندارم
فكر ميكنم موضوعم اشتباهه و كلا رو هوا هستم
توروخدا كسي هست كمكم كنه ؟؟
م.
|
Russia
|
1395/12/05 - 20:09
0
7
سلام
توروخدا بهم کمک کنید
استرس و اضطراب دارم
میخوام پروپزالم رو ببرم پیش استاد راهنمایی که اولین بار قراره ببینمش
باید چی بگم؟
کسی هست راهنمایی کنه؟
ناشناس
|
Iran
|
1395/11/26 - 11:35
0
14
سلام
من اینقدر شب تا صبح بیدار موندم که اندازه چندسال پیر شدم.
تازه پایان نامه ارشده
استادم سرش شلوغه، هیچوقت وقت کافی نداره، به خاطر همین همیشه طفره میره البته خیلی هم تسلطی نداره، من خیلی عذاب کشیدم و همچنان کارم باز مونده و چون عملا راهنمایی ندارم نمیتونم جمعش کنم.
و هر موقع هر کسی از من بپرسد تنها تنها تنها توصیه ام اینست اصلا خودتون رو معطل نوشتن پایان نامه نکنید و مثل من از زندگی نیفتید.
مگر واقعا به استادتون ایمان داسته باشبد که تعهدپذیر هست و وجدان کاری داره.
استاد راهنما و پژوهش معنی ندارد. حیف وفت. حیف عمر با ارزشم.... حیف توانی که گذاشتم....
یکی از همکلاسیها بیرون داد کل مطلب هم حفظ کرد و نمره کامل هم گرفت.
من چندماهه اندر خم یک کوچه ام. کلافگی و سردرگمی و زندگی معطل و ... دیگه نمیتونم سرکار هم برم چندبرابر اینکه هزبنه به بیرون بدم ضرر کردم.
استادم هم به راحتی پا پس کشیده
موضوع هم اینقدر خاصه که مطالب مرتبط مفید در موردش کمه.
اینقدر مستاصل و ناراحتم که نمیدونم چکار کنم.
واقعا بعضی از استادها با چه وجدانی به راحتی حق الزحمه در قبال راهنمایی دانشجویان دریافت میکنند ؟؟؟؟؟؟؟؟
نمیخوام از استاده شکایت کنم، میترسم کارم بدتر بیفته تو دست انداز و گرفتاری. آخرشم طرف رایزنی کنه و معلوم نیست چی بشه...
هر که این متن رو خوند برام دعا کنه فقط تمام بشه
محوب
|
Iran
|
1395/11/20 - 13:10
1
6
سلام،آیا استاد راهنما این حق را دارد که به دانشجوی ارشد الزام کند، مقاله بدهد یا نه؟یااجبار کند باید مقاله ات در فلان ژورنال چاپ شود؟
م.
|
Russia
|
1395/11/13 - 16:12
0
5
سلام
مدیر گروهمون خودش برام ی استاد معرفی کرد از ی دانشگاه دیگه... کلا این آدم رو نمیشناسم...شماره تلفنش رو داد
هرچی فکر میکنم نمیدونم به استاده چی بگم!
بگم من فلان از دانشگاه فلان ....
خودم موضوع بدم یا بگم اونم کمکم کنه...
چی بگم که مودبانه و رسمی باشه هم استاده ناراحت نشه....
کمک کنید لطفا :(
پاسخ ها
جمالی مهموئی
| Australia |
1395/11/14 - 04:52
قبلش لازم است در مورد ایشان تحقیق کنید. حوزه علاقه اش چیست و قبلا چه کارهایی کرده است. حتی اگر میتوانید با دانشجویانش صحبت کنید. بعد تماس بگیرید و بگویید که مدیر گروه ایشان را به شما معرفی کرده به عنوان استاد راهنما. منطقی این است که خودتان موضوعی که به علاقه ایشان بخورد برای پیشنهاد داشته باشید یا دست کم حوزه علاقه خودتان را بیان کنید که بعد با تعامل با هم بتوانید به موضوع پروپوزال تبدیلش کنید. ممکن است بپرسد چرا ایشان را معرفی کرده است مدیر گروه که احتمالا دلیلش را مدیر گروه به شما گفته است.
مهدیه
|
Germany
|
1395/11/12 - 20:12
0
2
چی بگم والا.کاش یکم استادا دانشجو رو درک کنن و زیر شار مالی نذارن بخدا پدرم در اومد از بس خرج کردم بازم میخاد.
دانشجو
|
Iran
|
1395/09/15 - 15:44
0
4
بنده قربانی انتقالی گرفتن استاد شدم.وسط کار استادم عوض شد.در حالی که طراحی برای استاد قبلی بودو استاد جدید به علت رودروایستی قبول کرد و در واقع نتونستند نه بگویند .مسولیت هیچ چیز را قبول نمیکند با تمام تلاشی که کرده بودم هنوز کارم رو هواست و بسیار در این پروژه به من ظلم شد.خلاصه بگویم.در ایران پژوهش معنی ندارد.
نيكي
|
United Arab Emirates
|
1395/08/27 - 07:36
0
1
سلام
من يكساله امتحان بورد دادم و كاراي عملي پايان نامم هم تموم شده مقالاتنم نوشتم و پنج ماه پيش هردورو به استاد دادم ولي ايشون بدليل نامعلوم از ارسال مقالات طفره ميره و هي امروز فردا ميكنه حالا با اينكه ديگه هيج كاري در دانشگاه ندارم و جالبه كه خودشم اصلا دانشگاه نيس دستور داده ما هرروز بريم دانشگاه تا يوقت نتونيم بريم سركار
ميخوام ببينم قانوني در اين مورد وجود نداره
ضمنا ايشون اجازه نميده نسبت به ارسال مقاله خودم اقدام كنم
علی بابا
|
iran
|
1395/08/14 - 00:00
0
3
وضعیت دانشگاهها خیلی افتضاح هستش. استاد ها فقط دنبال مقالن تا مرتبه علمیشون بره بالا.من رشته طوریه که کارای ازمایشگاهی میکنم تا حالا ندیدم استاد راهنما روپوش بپوشه بیاد ازمایشگاه .اصلا کار با دستگاهها رو هم بلد نیست . از ادم هم انتظار چندتا کار دارن .من دوره ارشد چهارتا کار توی نه ماه انجام دادم و دوتا مقاله اکسپت شده داشتم . در حالی که توی اون چهارتا کار یک درصد هم استاد راهنما نقشی نداشت . استاد مشاور هم که اصلا نمیدونست جریان چیه. همه این اتفاقا توی یکی از دانشگاههای خوب دولتی بود وای ب حال بقیه دانشگاهها
محمدمهدی
|
Iran
|
1394/06/09 - 16:14
2
8
سلام
استاد راهنمای من شخص محترم و قابل احترامی است. شاید ایراد از بنده است. موضوع پایان نامه را خودشان انتخاب کرده، مشاور را خودشان انتخاب، سپس با آن مخالفت کردند. شخص دیگری را انتخاب نمودند. شخص جدید از موضوع بنده چیزی نمی دانند و اصلا علاقه ای به آن نشان نمی دهند وفقط در مورد اینکه زودتر دفاع کنم اگر اشتباه نکنم 3 باری که پیش ایشان رفته ام صحبت کرده اند ولی دیگر دانشجویان که با ایشان پایان نامه ندارند بسیار علاقه نشان داده ، راهنمای بنده وقتی دیدند به سوالاتم نمی توانند جواب بدهند و مشاور هم اصلا در این رابطه چیزی نمی داند، تصمیم به عوض کردند گرفتند بعد از چند ماه فرمودند موقعیتشان به خطر می افتداین کار را نمیکنند. بنده بالاخره جواب ان سوالات را یافتم اما سوالات بیشمار دیگری دارم. از طرفی استاد راهنما در هر جمعی ابتدا یک خط تعریف کرده سپس با بدترین جملات بدرقه ام میکنند. ایشان اعتقاد دارند که موضوع به ایشان ربطی ندارد و فقط بنده در خور شانشان باید مطالب را آماده کنم، برای اینکه دو باره کاری نشود پایان نامه را باید کامل تحویل دهم. ایشان اعتماد به نفس بنده را زیر صفر می آورند.
مهدی
|
Iran
|
1391/10/02 - 00:17
4
13
با سلام
خواهش می کنم بگیید اگر بخواهیم استاد مشاور را در مقطع ارشد عوض کنیم امکان پذیر هست؟
ریحانه
|
Iran
|
1391/06/24 - 21:30
6
27
واقعا بعضی استاد راهنما ها آخر بی انصافی هستند از روز اول که برای گرفتن امضا به درب منزلشان مراجعه کردم خیلی خشک و سرد برخورد کردند وهمین طور استاد مشاور . انگار که مزاحمشان شده باشم . روی همین حساب و به جهت اینکه من دانشجو هستم واولین بار است که دارم پایان نامه می نویسم وهیچ تجربه ای ندارم نمی دانستم که روال کار به چه صورت است فکر می کردم باید پایان نامه را کامل کنم سپس به نظر استاد راهنما برسد. ونظرات ایشان اعمال شود واشکلات و ایرادات کار گفته شود.جالب است که بعد از کلی تلاش برای نوشتن پایان نامه وقتی که مطالب را بردم که ایشان بخوانند ونظر بدهند پایان نامه مرا برده اند به دانشگاه پس داده اند . آیا این کار ایشان درست است؟ حتی اگر اشکالی در کار بوده باشد ایشان باید راهنمایی کنند نه اینکه احساس لج ولج بازی داشته باشند مثل بچه های کوچک. اصلا فکرشو هم نمی کردم که اینکارو بکنند. جالبه که بعد از دو روز یکدفعه گفتند که این پایان نامه کپی پایان نامه دیحال من یک سوال دارم آیا می شود استاد راهنما را در این مرحله عوض کرد؟
پاسخ ها
استاد
| Iran |
1394/01/27 - 07:30
امان از دست دانشجویان حق به جانبی که حتی وقتی کپی کردنشون لو میره بازم از رو نمیرن
خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با لیزنا، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر:
فرهنگ و ادب