یکشنبه, 06 بهمن 1398 - 06:52
مدیریت کتابخانه ها، سبک ها و چالش های آن

مدیریت کتابخانه ها، سبک ها و چالش های آن

دکتر رحمان معرفت: دوام و ثبات مجموعه کتابخانه ها متکی بر تخصصی است که دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی در طی دوره های تحصیلی کارشناسی و ارشد و دکترا فراگرفته اند.
یکشنبه, 06 بهمن 1398 - 06:52
مدیریت کتابخانه ها، سبک ها و چالش های آن

مدیریت کتابخانه ها، سبک ها و چالش های آن

دکتر رحمان معرفت: دوام و ثبات مجموعه کتابخانه ها متکی بر تخصصی است که دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی در طی دوره های تحصیلی کارشناسی و ارشد و دکترا فراگرفته اند.
شنبه, 05 بهمن 1398 - 03:18
سیاست کشورها در جذب دانشجوی بین الملل چیست؟

سیاست کشورها در جذب دانشجوی بین الملل چیست؟

به گفته دکتر جعفر مهراد؛ نبود زیر ساخت های لازم مهمترین عامل اصلی است که بین المللی سازی در دانشگاه های کشور را به رکود کشانده است.
دوشنبه, 30 دی 1398 - 05:34
ویرایش شاخص نوآوری بلومبرگ منتشر شد

ویرایش شاخص نوآوری بلومبرگ منتشر شد

ویرایش شاخص نوآوری بلومبرگ شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸ منتشر شد.
سه شنبه, 01 بهمن 1398 - 04:58
١٢۲مین جلسه گروه برنامه ريزی و گسترش علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار شد

١٢۲مین جلسه گروه برنامه ريزی و گسترش علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار شد

جلسه شماره ١٢٢ گروه برنامه ریزی و گسترش علم اطلاعات و دانش شناسی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.