سه شنبه, 29 مرداد 1398 - 09:53
شدن: روایت یک زندگی

شدن: روایت یک زندگی

مینا حاجی‌ملاحسینی
سه شنبه, 14 آبان 1398 - 10:38
نقد و بررسی کتاب ملاصالح

نقد و بررسی کتاب ملاصالح

محمدرضا خورسندی
دوشنبه, 06 آبان 1398 - 11:32
گارانتی کتاب؛ مسئولیت ­پذیری یا بازارگرمی نقدی بر ترجمۀ کتاب «تولستوی و مبل بنفش»

گارانتی کتاب؛ مسئولیت ­پذیری یا بازارگرمی

امیر کشفی
یکشنبه, 28 مهر 1398 - 12:01
ویکنت دو نیم شده: رئالیسم جادویی از جنس کالوینو

ویکنت دو نیم شده: رئالیسم جادویی از جنس کالوینو

بهاره طهماسبی
شنبه, 20 مهر 1398 - 09:24
جایی که عاشق بودیم بهترین رمان عاشقانه سال 2015 به انتخاب آمازون و تایم

جایی که عاشق بودیم

 یاسمن خنافره
شنبه, 13 مهر 1398 - 08:31
درباره معنی زندگی:  کتابی فلسفی از ویل دورانت

درباره معنی زندگی: کتابی فلسفی از ویل دورانت

 بیتا سلطانی عمیدآبادی
چهارشنبه, 03 مهر 1398 - 09:10
معرفی کتاب روزی که ماشین ها میمیرند

معرفی کتاب روزی که ماشین ها میمیرند

دیبا کاردگر
چهارشنبه, 27 شهریور 1398 - 11:20
 24 ساعت از زندگی یک زن

 24 ساعت از زندگی یک زن

آی‌سان آق
یکشنبه, 17 شهریور 1398 - 09:57
نامیرا؛ روایتگر واقعۀ عظیم عاشورا

نامیرا؛ روایتگر واقعۀ عظیم عاشورا

ملیکا خرم‌شکوه
شنبه, 09 شهریور 1398 - 16:06
معرفی کتاب سرگذشت هکلبری فین

معرفی کتاب سرگذشت هکلبری فین

حسن تاج‌آبادی
سه شنبه, 29 مرداد 1398 - 09:53
شدن: روایت یک زندگی

شدن: روایت یک زندگی

مینا حاجی‌ملاحسینی