یکشنبه, 30 آبان 1400 - 10:45
نقد مجموعه 8 جلدی در جست و جوی دلتورا

نقد مجموعه 8 جلدی در جست و جوی دلتورا

زهرا شیخ
یکشنبه, 31 فروردين 1399 - 08:24
معرفی کتاب درآمدی بر بازاریابی کتابخانه

معرفی کتاب درآمدی بر بازاریابی کتابخانه

ایمان نریمانی
سه شنبه, 27 اسفند 1398 - 00:18
معرفی کتاب حیفا؛ رمانی جاسوسی - امنیتی

معرفی کتاب حیفا؛ رمانی جاسوسی - امنیتی

سمیه زمانی
چهارشنبه, 27 شهریور 1398 - 08:35
۲۴ ساعت از زندگی یک زن

۲۴ ساعت از زندگی یک زن

آی‌سان آق
چهارشنبه, 03 مهر 1398 - 08:33
معرفی کتاب روزی که ماشین ها میمیرند

معرفی کتاب روزی که ماشین ها میمیرند

دیبا کاردگر
شنبه, 13 مهر 1398 - 08:29
درباره معنی زندگی: کتابی فلسفی از ویل دورانت

درباره معنی زندگی: کتابی فلسفی از ویل دورانت

بیتا سلطانی عمیدآبادی
شنبه, 20 مهر 1398 - 08:26
جایی که عاشق بودیم

جایی که عاشق بودیم

 یاسمن خنافره
یکشنبه, 28 مهر 1398 - 08:22
ویکنت دو نیم شده: رئالیسم جادویی از جنس کالوینو

ویکنت دو نیم شده: رئالیسم جادویی از جنس کالوینو

بهاره طهماسبی
چهارشنبه, 23 بهمن 1398 - 06:48
بابا گوریو؛ شاهکاری از اونوره‌دو بالزاک

بابا گوریو؛ شاهکاری از اونوره‌دو بالزاک

فهیمه یزدی
دوشنبه, 06 آبان 1398 - 11:43
گارانتی کتاب؛ مسئولیت ­پذیری یا بازارگرمی

گارانتی کتاب؛ مسئولیت ­پذیری یا بازارگرمی

امیر کشفی