پنج شنبه, 06 مرداد 1401 - 09:42
معرفی کتاب سرزمین گوجه‌های سبز

معرفی کتاب سرزمین گوجه‌های سبز

آی‌سودا اکثت
دوشنبه, 23 تیر 1399 - 05:35
معرفی کتاب «سبز شدن چه آسان»

معرفی کتاب «سبز شدن چه آسان»

فاطمه مه‌آبادی
شنبه, 14 تیر 1399 - 10:02
معرفی کتاب دختر تحصیلکرده

معرفی کتاب دختر تحصیلکرده

فاطمه رضائی‌منش
یکشنبه, 25 خرداد 1399 - 09:02
نگاهی بر کتاب «در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند»

نگاهی بر کتاب «در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند»

اعظم اقامتی
شنبه, 10 خرداد 1399 - 07:58
هرگز رهایم مکن

هرگز رهایم مکن

زهرا عطارزاده
شنبه, 03 خرداد 1399 - 09:28
نگاهی به رمان میرا؛ نوشته‌ی کریستوفر فرانک

نگاهی به رمان میرا؛ نوشته‌ی کریستوفر فرانک

ویدا قرائی
شنبه, 27 ارديبهشت 1399 - 09:33
معرفی و نقد کتاب «کوه مرا صدا زد»

معرفی و نقد کتاب «کوه مرا صدا زد»

علی تکلو
شنبه, 20 ارديبهشت 1399 - 10:23
نگاهی به کتاب «پس پرده»

نگاهی به کتاب «پس پرده»

سمانه برجی
یکشنبه, 31 فروردين 1399 - 08:24
معرفی کتاب درآمدی بر بازاریابی کتابخانه

معرفی کتاب درآمدی بر بازاریابی کتابخانه

ایمان نریمانی
سه شنبه, 27 اسفند 1398 - 00:18
معرفی کتاب حیفا؛ رمانی جاسوسی - امنیتی

معرفی کتاب حیفا؛ رمانی جاسوسی - امنیتی

سمیه زمانی