یکشنبه, 08 دی 1398 - 02:21
کارگاه آموزشی « چگونگی داوری علمی مقالات»

کارگاه آموزشی « چگونگی داوری علمی مقالات»

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس کارگاه آموزشی « چگونگی داوری علمی مقالات» ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  را برگزار می کند.
یکشنبه, 08 دی 1398 - 02:21
کارگاه آموزشی « چگونگی داوری علمی مقالات»

کارگاه آموزشی « چگونگی داوری علمی مقالات»

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس کارگاه آموزشی « چگونگی داوری علمی مقالات» ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  را برگزار می کند.
دوشنبه, 23 دی 1398 - 04:34
فراخوان پیش ثبت‌نام نخستین مدرسه زمستانی سازماندهی اطلاعات و دانش

فراخوان پیش ثبت‌نام نخستین مدرسه زمستانی سازماندهی اطلاعات و دانش

  نخستین مدرسه زمستانی سازماندهی اطلاعات و دانش در کشور، توسط گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. 
شنبه, 21 دی 1398 - 01:14
کارگاه آینده پژوهی در علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار می‌شود

کارگاه آینده پژوهی در علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار می‌شود

کارگاهی با موضوع «آینده پژوهی» در ارتباط با موضوع اصلی پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در آستانه برگزاری این کنگره برگزار می شود.