دوشنبه, 24 شهریور 1399 - 09:02
برگزاری کارگاه «مهارت های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا»

برگزاری کارگاه «مهارت های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا»

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی «مهارت های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا» را برگزار می‌کند.
چهارشنبه, 02 مهر 1399 - 07:27
کارگاه «آشنایی با مجلات و پایگاه‌های استنادی معتبر بین‌المللی» برگزار می‌شود

کارگاه «آشنایی با مجلات و پایگاه‌های استنادی معتبر بین‌المللی» برگزار می‌شود

کارگاه پژوهشی «آشنایی با مجلات و پایگاه‌های استنادی معتبر بین‌المللی» طی دو جلسه به صورت آنلاین برگزار می شود.
یکشنبه, 30 شهریور 1399 - 11:07
مجموعه کارگاه های مجازی با عنوان «آینده پژوهی» برگزار می‎شود

مجموعه کارگاه های مجازی با عنوان «آینده پژوهی» برگزار می‎شود

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران مجموعه کارگاه های مجازی با عنوان «آینده پژوهی» را برگزار می کند.
یکشنبه, 30 شهریور 1399 - 08:01
کارگاه «فناوری های نوین در خدمات مجازی کتابخانه ها» برگزار می‌شود

کارگاه «فناوری های نوین در خدمات مجازی کتابخانه ها» برگزار می‌شود

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم کارگاه «فناوری های نوین در خدمات مجازی کتابخانه ها» را به صورت مجازی برگزار می کند.
سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 15:23
وبینار «پذیرش اخلاق اطلاعاتی در جهانی اشباع شده از فناوری»

وبینار «پذیرش اخلاق اطلاعاتی در جهانی اشباع شده از فناوری»

وبینار «پذیرش اخلاق اطلاعاتی در جهانی اشباع شده از فناوری» در روز 16 مهر 1399 از سوی ایفلا برگزار می شود.
سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 14:26
برگزاری کارگاه «تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (تئوری)»

برگزاری کارگاه «تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (تئوری)»

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی با عنوان «تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (تئوری)» را برگزار می‌کند.
دوشنبه, 24 شهریور 1399 - 09:02
برگزاری کارگاه «مهارت های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا»

برگزاری کارگاه «مهارت های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا»

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران کارگاه مجازی «مهارت های دسترسی و ارزیابی اطلاعات علمی در دوران کرونا» را برگزار می‌کند.
چهارشنبه, 12 شهریور 1399 - 13:07
برگزاری کارگاه‌های آموزشی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با همکاری دانشگاه فرهنگیان

برگزاری کارگاه‌های آموزشی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با همکاری دانشگاه فرهنگیان

مسئول کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران از برگزاری ۹ کارگاه آموزشی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری اداره امور کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان خبرداد .
دوشنبه, 03 شهریور 1399 - 08:39
فراخوان همایش مجازی تاریخ اجتماعی بیماری‌های واگیر در ایران معاصر اعلام شد

فراخوان همایش مجازی تاریخ اجتماعی بیماری‌های واگیر در ایران معاصر اعلام شد

همایش مجازی با موضوع تاریخ اجتماعی بیماری های همه گیر در ایران معاصر، توسط پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.
شنبه, 28 تیر 1399 - 14:19
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی« پژوهشهای اطلاع سنجی و علم سنجی»

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی« پژوهشهای اطلاع سنجی و علم سنجی»

فراخوان مشارکت برای کارگاه آموزشی مجازی پژوهشهای اطلاع سنجی و علم سنجی منتشر شد.
شنبه, 28 تیر 1399 - 08:40
فراخوان شرکت در کنفرانس منطقه‌ای ASIS&T

فراخوان شرکت در کنفرانس منطقه‌ای ASIS&T

زمینه موضوعی این کنفرانس رفتار اطلاعاتی و تعامل انسان و رایانه است و در 22 و 23 آذر 99 برگزار خواهد شد.