چهارشنبه, 19 تیر 1398 - 12:16
بیستمین همایش انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات دانشگاه الزهرا فراخوان داد

بیستمین همایش انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات دانشگاه الزهرا فراخوان داد

فرا خوان ارسال چکیده مقاله برای بیستمین همایش ملی انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و داش‌شناسی دانشگاه الزهرا آغاز شد.
چهارشنبه, 08 آذر 1396 - 09:27
همایش «آرشیوهای دیداری-شنیداری؛ چالش ها و فرصت ها» برگزار می شود اعلام برنامه زمانبندی

همایش «آرشیوهای دیداری-شنیداری؛ چالش ها و فرصت ها» برگزار می شود

هجدهمین همایش سراسری انجمن علمی-دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا با عنوان «آرشیوهای دیداری-شنیداری؛ چالش ها و فرصت ها»  برگزار می شود.
سه شنبه, 07 آذر 1396 - 13:01
برگزاری کارگاه خودتوانمند سازی دانشجویان و اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی

برگزاری کارگاه خودتوانمند سازی دانشجویان و اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی با همکاری ادکا  روز پنجشنبه، 23 آذر ماه کارگاه «خودتوانمندسازی دانشجویان و اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی» را برگزار می کند
جمعه, 26 آبان 1396 - 22:07
پنجمین دوره همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات برگزار می شود

پنجمین دوره همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات برگزار می شود

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پنجمین دوره همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات با شعار «حکمرانی داده‌ها و دولت الکترونیکی از دیدگاه علوم و فناوری اطلاعات» را برگزار می کند.
شنبه, 20 آبان 1396 - 08:55
کارگاه برندسازی برای نویسندگان، پژوهشگران و استادان برگزار می شود اول آذر ماه

کارگاه برندسازی برای نویسندگان، پژوهشگران و استادان برگزار می شود

انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران کارگاه برندسازی برای نویسندگان، پژوهشگران و استادان را برگزار می کند.
چهارشنبه, 17 آبان 1396 - 16:21
دهمین همایش ادکا با عنوان «حاکمیت اطلاعات»  برگزار می شود اول آذرماه

دهمین همایش ادکا با عنوان «حاکمیت اطلاعات»  برگزار می شود

دهمین همایش اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) تحت عنوان «حاکمیت اطلاعات» برگزار می شود.
دوشنبه, 08 آبان 1396 - 11:18
کارگاه آموزشی « آموزش نرم افزار MAXQDA» برگزار می شود

کارگاه آموزشی « آموزش نرم افزار MAXQDA» برگزار می شود

 کارگاه آموزشی « آموزش نرم افزار MAXQDA» توسط انجمن علمی کتابداری فارس و با همکاری آرموک برگزار می شود.
دوشنبه, 08 آبان 1396 - 11:13
تمدید مجدد مهلت ارسال چکیده به  همایش ملّی چشم اندازهای ارتباط علمی

تمدید مجدد مهلت ارسال چکیده به  همایش ملّی چشم اندازهای ارتباط علمی

انجمن کتابداری شاخه فارس از تمدید مجدد مهلت ارسال چکیده به  همایش ملّی چشم اندازهای ارتباط علمی خبر داد.
دوشنبه, 01 آبان 1396 - 15:50
کارگاه آموزشی «روش های آموزش تفکر به کودکان (ویژه کتابداران)» برگزار می شود

کارگاه آموزشی «روش های آموزش تفکر به کودکان (ویژه کتابداران)» برگزار می شود

 کارگاه آموزشی «روش های آموزش تفکر به کودکان (ویژه کتابداران)» توسط انجمن علمی کتابداری فارس و با همکاری آرموک برگزار می شود.
دوشنبه, 01 آبان 1396 - 15:47
کارگاه آموزشی «فهرست نویسی» برگزار می شود

کارگاه آموزشی «فهرست نویسی» برگزار می شود

 کارگاه آموزشی «فهرست نویسی» توسط انجمن علمی کتابداری فارس برگزار می شود.
دوشنبه, 01 آبان 1396 - 10:12
برگزاری همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها

برگزاری همایش کتابخانه های تخصصی: مسائل، رویکردها و فرصت ها

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان از برگزاری همایش کتابخانه های تخصصی خبر داد.