پنج شنبه, 19 تیر 1399 - 14:24
نوزدهمین کارگاه آموزشی آردی‌اِی برگزار می‌شود

نوزدهمین کارگاه آموزشی آردی‌اِی برگزار می‌شود

نوزدهمین کارگاه آموزشی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع به همراه نهمین جلسه کارگروه یکشنبه ۲۲ تیر ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.