News Code: 32743
Publication Date: Saturday, 20 January 2018 - 09:06

main

»

مطالب کتابداری

»

گفتگو

نامزد دریافت نوبل ادبیات کودک

آموزش فقط  شامل کتاب های درسی نیست/ آموزش و پرورش رویکرد خود را تغییر دهد

Source : لیزنا
فرهاد حسن زاده در گفتگویی با خبرنگار لیزنا بر لزوم گسترش طرح آشنایی کودکان و نوجوانان با نویسندگان در مدارس در راستای ترویج کتابخوانی  تاکید کرد.
آموزش فقط  شامل کتاب های درسی نیست/ آموزش و پرورش رویکرد خود را تغییر دهد

فرهاد حسن زاده، نویسنده نامدار حوزه کودک و نوجوان ایران که از طرف شورای کتاب کودک برای «یک عمر فعالیت موفق در حوزه نویسندگی ادبیات کودکان و نوجوانان» به عنوان نامزد دریافت جایزه هانس کریستین اندرسن ۲۰۱۸ معرفی شده و نام او از طرف این جایزه به عنوان نامزد نهایی دریافت نوبل ادبیات کودک اعلام شده است، در مورد اقداماتی که باید جهت کتابخوان کردن نسل جدید ایران و ترویج خواندن در میان کودکان و نوجوان انجام داد گفت:  هر برنامه در زمینه کتاب و کتابخوانی اجرا شود می تواند در فرهنگ کتابخوانی و جا افتادن فرهنگ مطالعه تاثیرگذار باشد. فکر میکنم برنامه هایی مانند جام باشگاههای کتابخوانی که دومین سال سپری شد، حرکت هایی بزرگ و شوق انگیز است و از نظر من فراگیر خواهد شد.

حسن زاده ادامه داد: به نظر من بحث کتاب و کتابخوانی از شکل سنتی خود خارج شده است. برای کتابخوانی باید مثل سایر چیزها برنامه هایی جدید ارائه شود تا نسل جدید بتوانند به سمت خواندن تشویق شوند، مطالعه کنند و کتاب ها را نقد و بررسی کنند؛ در این صورت حتی خود بچه ها مروج کتابخولنی خواهند شد.

این نویسنده با انتقاد از حذف پست کتابدار در آموزش و پرورش و عدم وجود کتابخانه های آموزشگاهی در بسیاری از مدارس ایران، گفت: فکر می کنم آموزش و پرورش در ابتدای امر باید نظر خود را در مورد امر آموزش اصلاح کند و به این نکته برسد که آموزش فقط  شامل کتاب های درسی نیست! بلکه بچه ها از راه خواندن کتاب های داستان، شعر و ادبیات درس ها و کتاب های خود را نیز بهتر می توانند فرا بگیرند. زمانی که این ایده در ذهن مسئولان وزارت آموزش و پرورش به شکل جدی مطرح شود و به آن اعتقاد یابند، درک خواهند کرد که باید به کتابخانه بها دهند، باید پست کتابداری را احیا کنند، باید بخشی از بودجه را که صرف اموری می شود که خروجی خاصی ندارد، صرفه کتابخانهها کنند. حتی  اگر این امکان برای آموزش و پرورش وجود ندارد باید از کمک والدین و کسانی که مروج کتابخوانی هستند کمک بگیرد تا کتابخوانی را در مدارس گسترش دهد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره بر مشکلات نویسندگان برای حضور در مدارس و گفت و گوی رو در رو با مخاطبان خود، افزود: متاسفانه مشکل امکان حضور نویسندگان کودک و نوجوان در مدارس در کشور ما همچنان وجود دارد. البته چند سالی است که فضا نسبت به گذشته بازتر شده است. چنانچه در هفته کتاب و کتابخوانی برنامههای خوبی تدارک دیده شد تا نویسندگان در مدارس حضور یابند و بتوانند به صورت رو در رو با مخاطبان خود صحبت کنند. ولی متاسفانه هنوز مدارس با بخشنامه های دست و پاگیر روبهرو هستند که این امر را محدود می کنند. باید این بخشنامه ها حذف شوند و این اختیارات به مدیریت مدارس داده شود. در این صورت قطعا برنامههای بسیار بهتری اجرا خواهد شد.

او با بیان اینکه از چند روز قبل تا چند روز بعد از هفته کتاب هر روز در یک یا دو مدرسه حضور داشته است، افزود: نوع برخورد دانش آموزان با نویسندگان کتاب هایشان به دو شکل است. در برخی از مدارس ما بچه ها هیچ آشنایی با کتابخوانی ندارند و اولین بار است که یک نویسنده را از نزدیک می بینند و کتاب او را می خوانند. اما در برخی از مدارس دانش آموزان آماده تر هستند. یعنی قبلا کتابداری داشتند که کمکشان کرده است و یا معلمانشان که علاقه مند هستند کتاب نویسندگان را تهیه کرده و در اختیار دانشآموزان قرار داده اند. آنها این کتابها را میخواندند و سپس با حضور نویسنده در این مدارس با ما صحبت میکردند. ولی در کل برخورد دانش آموزان و بازخورد حضور ما در مدارس بسیار خوب بود و نشان می دهد که این برنامه ها بسیار مفید هستند.

حسن زاده در ادامه افزود: البته هر شهر و منطقه ای نویسنده و یا نویسندگانی مخصوص به خود دارند. این نویسندگان باید پا پیش بگذارند تا دانش آموزان با نویسندگان شهر خود و به زبان خود نیز آشنا شوند. در سیاست های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم این موضوع لحاظ شده است تا حتی کتابهای به زبان نقاط مختلف ایران ترجمه شود. چنانکه کتابی از من به زبان کردی ترجمه شده است. ولی  باید در این زمینه برنامهریزی هایی حساب شده صورت بگیرد.

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News