کد خبر: 44354
تاریخ انتشار: شنبه, 27 شهریور 1400 - 07:26

داخلی

»

کتاب

کتاب آشنایی با فناوری های معنایی با تاکید بر کتابخانه‌های دیجیتالی منتشر شد

منبع : لیزنا
کتاب آشنایی با فناوری های معنایی با تاکید بر کتابخانه های دیجیتالی نوشته دکتر یعقوب نوروزی ، دکترتوران باقری و سیمین حاجی احمدی منتشر شد.
کتاب آشنایی با فناوری های معنایی با تاکید بر کتابخانه‌های دیجیتالی منتشر شد

به گزارش لیزنا، کتاب آشنایی با فناوری های معنایی با تاکید بر کتابخانه های دیجیتالی نوشته دکتر یعقوب نوروزی (دانشیار دانشگاه قم) ، دکترتوران باقری (مدرس دانشگاه رازی) و سیمین حاجی احمدی از سوی انتشارات چاپار-اساطیرپارسی روانه بازار نشر شد.

با توجه به نقش فناوری های معنایی در رفع مشکلات بازیابی و افزایش دسترسی به اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی، می تواند نقطه عطفی در پیشبرد اهداف کتابخانه های دیجیتالی امروزی باشد.

در کتاب حاضر، تلاش شده است تا با زبانی ساده مفهوم این فناوری‌های نوظهور و کاربرد آنها در بازیابی اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی، در شش فصل تشریح شود. فصل اول با عنوان "کلیات" به ذکر تاریخچه معناشناسی و وب معنایی، به اهمیت بازیابی اطلاعات مبتنی بر وب معنایی و مؤلفه های فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات پرداخته در فصل دوم با عنوان "وب معنایی" اصول اولیه برای معماری وب معنایی، پروتکل و زبان های وب معنایی، مؤلفه های نرم‌افزاری برای معماری وب معنایی، یو. آر. آی و ارتباط بین یو. آر. ال و یو. آر. ان، سبک های معماری سیستم و بلوک‌های ساختمانی لازم در معماری فناوری‌ معنایی تشریح شده در فصل سوم "ایکس. ام. ال" و فصل چهارم به معرفی "آر. دی. اف" پرداخته شده در فصل پنجم به هستی شناسی ، تعریف، دلایل ساخت انواع هستی شناسی ها، مؤلفه های یک هستی شناسی، نحوه طراحی هستی شناسی، نرم افزار تخصصی هستی شناسی ها و نقش هستی شناسی در وب معنایی بررسی گردیده؛ و در فصل پایانی به فراداده، تاریخچه، تعاریف و دلایل گسترش آن، اهمیت و کاربرد و انواع فراداده و همچنین انواع طرح های فراداده ای، میانکنش-پذیری فراداده ها و انواع میانکنش پذیری اختصاص داده شده است.

این کتاب برای آن دسته از خوانندگانی که تمایل دارند با مفاهیم و مؤلفه های فناوری معنایی و به خصوص کاربرد آنها در بازیابی اطلاعات آشنا شوند، مناسب خواهد بود.