کد خبر: 41348
تاریخ انتشار: سه شنبه, 20 اسفند 1398 - 05:28

داخلی

»

کتاب

معرفی برترین تازه های کتاب بهمن ماه در ۳ موضوع علوم انسانی

منبع : روابط عمومی موسسه خانه کتاب
فهرست برترین تازه­های کتاب­ منتشرشده  در موضوعات «کلیات و اطلاع رسانی»، «فلسفه و روانشناسی» و «دین» از سوی مؤسسه خانه کتاب معرفی شد.
معرفی برترین تازه های کتاب بهمن ماه در ۳ موضوع علوم انسانی

به گزارش لیزنا، در بهمن ماه ۱۳۹۸ در گروه «کلیات و اطلاع رسانی»، ۱۶ کتاب بررسی شد. در گروه «فلسفه و روانشناسی» زیرشاخه­های فلسفه ۴ کتاب، روانشناسی۱۶۲ و منطق یک کتاب داوری شد.

همچنین در گروه «دین» زیرشاخه­های کلیات اسلام  ۴ کتاب، علوم قرآنی ۱۷ کتاب، حدیث۱۱ کتاب، فقه و اصول ۱۷ کتاب، کلام ۱۰ کتاب، اخلاق ۷ کتاب، عرفان ۳ کتاب، سیره معصومین ۱۴ کتاب و ادیان دیگر ۳۸ کتاب در چرخه داوری قرار گرفت.

  اسامی کتاب­های برتر در موضوعات «کلیات و اطلاع رسانی»، «فلسفه و روانشناسی» و «دین» به شرح زیر است:

 در گروه کلیات و نسخ خطی و زیرشاخه کلیات:

«تاریخ شفاهی کتاب: گفتگو با ناشران و کتاب فروشان»، تألیف نصرالله حدادی، تهران: خانه کتاب.

 در گروه فلسفه و روان شناسی زیرشاخه روان شناسی-مخاطب عام:

«درمان‌شناختی رفتاری بازی محور برای آزار جنسی کودکان: یک رویکرد درمانی نوآورانه»،  تألیف کریگ‌آی. اسپرینگر و جاستین میسوریل، ترجمة فاران حسامی، تهران: دانژه.

«وفاداری مه آلود (نظریه و کاربست درمان در روابط فرازناشویی)»، تألیف صادق باران اولادی، محمدحسن گرامی و وحید منظری توکلی، تهران: دانژه.

 در گروه فلسفه و روان شناسی زیرشاخه روان شناسی-مخاطب خاص:

«اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM-۵ (جلد دوم: بیمار مشکل)»، تألیف اکهارد اوتمر، ترجمة مهدی نصر اصفهانی، تهران: ارجمند.

«ارتقاء کیفیت زندگی در پایان عمر: مداخلات شناختی – رفتاری»،  تألیف حیسون م. ساترفیلد، ترجمة ابراهیم اکبری، زینب عظیمی و احمد امیری پیجاکلایی، تهران: ارجمند.

 در گروه دین و زیرشاخه کلیات اسلام:

 «محبوب القلوب»، تألیف محمدبن علی اشکوری، ترجمة احمدبن محمد اردکانی یزدی، تصحیح علی اوجبی، ۳ جلد، تهران: مولی