کد خبر: 41270
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 30 بهمن 1398 - 06:35

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

نهمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد RDA برگزار می‌شود

منبع : لیزنا
نهمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد RDA  به همراه هشتمین کارگاه آموزشی یکشنبه چهارم اسفند ماه برگزار می شود.
نهمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد RDA برگزار می‌شود

به گزارش لیزنا، نهمین جلسه کارگروه پیاده‌سازی استاندارد RDA  به همراه هشتمین کارگاه آموزشی به طور هم زمان ساعت 10 الی 12 روز یکشنبه چهارم اسفند ماه در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

دستور جلسه نهم به شرح زیر است:

کارگاه آموزشی؛

ارزیابی و تأیید نهایی محصول کارگروه تعیین اشیای محتوایی؛

ارائه و ارزیابی محصول کارگروه تعیین کارکردهای فهرست‌های کتابخانه‌های دانشگاهی؛

بحث و بررسی در مورد انتخاب واژگان‌های استاندارد آردی‌ای، واژگان‌های بومی و محلی، و ایجاد واژگان‌های بومی و محلی مورد نیاز دو دانشگاه؛

بحث و بررسی در مورد عناصر هسته و هسته مشروط آردی‌ای؛