کد خبر: 44280
تاریخ انتشار: یکشنبه, 07 شهریور 1400 - 11:18

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

استاندارد ملی «اطلاعات و مستندات (دبیزه‌ها)- ارزشیابی برای مدیریت ‌کردن سوابق » منتشر شد

منبع : روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از چاپ استاندارد ملی «اطلاعات و مستندات (دبیزه‌ها)- ارزشیابی برای مدیریت ‌کردن سوابق » خبر داد.
استاندارد ملی «اطلاعات و مستندات (دبیزه‌ها)- ارزشیابی برای مدیریت ‌کردن سوابق » منتشر شد

به گزارش لیزنا، غلامرضا عزیزی با بیان این مطلب گفت: کار تدوین این استاندارد با تلاش دفتر تدوین استاندارد پژوهشکده اسناد و با مشارکت ویژه مدیر و کارشناسان حوزه ارزشیابی اسناد در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین اساتید دانشگاه، نمایندگان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانشگاه تهران و حمایت ویژه سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد.

رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: نتیجه این همکاری، به عنوان استاندارد ملی ایران با شماره 1051 در اواخر مرداد ماه سال جاری (1400) چاپ و در پورتال سازمان ملی استاندارد بارگذاری شد و قابل‌ دسترسی است.

عزیزی افزود: هدف اصلی این استاندارد ارائه راهنمایی دربارۀ چگونگیِ انجام ارزشیابی برای مدیریت سوابق (اسناد) است. در این استاندارد به موضوعاتی مانند معرفی اهداف اصلی ارزشیابی سوابق، تبیین اهمیت تعیین دامنه شمول ارزشیابی، چگونگی تحلیل کارکردهای کسب‌وکار و ایجاد شناخت از زمینۀ آنها اشار‌ه شده است.

وی تصریح کرد: دیگر اهداف این استاندارد چگونگی شناساییِ الزامات سوابق، تشریح ارتباطات بین الزامات سوابق، کارکرد‌های کسب‌وکار و فرایندهای کاری، چگونگی استفاده از سنجش ریسک برای اخذ تصمیمات مرتبط با سوابق، نحوۀ مستندسازی نتایج ارزشیابی و اهمیت پایش و بازنگری در اجرای تصمیمات ارزشیابی است.