کد خبر: 44782
تاریخ انتشار: سه شنبه, 09 آذر 1400 - 10:31

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

« تدوین برنامه راهبردی پنج ساله بروندادهای علمی دانشگاهی با استفاده از شاخص‌های هم انتشاری »بررسی می‌شود

منبع : لیزنا
نهمین نشست از سلسله نشست های ارائه رساله‌های دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی با عنوان « تدوین برنامه راهبردی پنج ساله بروندادهای علمی دانشگاهی با استفاده از شاخص‌های هم انتشاری » برگزار می‌شود.
« تدوین برنامه راهبردی پنج ساله بروندادهای علمی دانشگاهی با استفاده از شاخص‌های هم انتشاری »بررسی می‌شود

به گزارش لیزنا، کارگروه علم اطلاعات، دانش‌شناسی و سندپژوهی اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پیرو فراخوان خود برای معرفی رساله‌های مقطع دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سندپژوهی و نسخ خطی، نهمین نشست خود را با عنوان «تدوین برنامه راهبردی پنج ساله بروندادهای علمی دانشگاهی با استفاده از شاخص‌های هم انتشاری »  با سخنرانی دکتر آتوسا کوچک ، چهارشنبه 10 آذر  1400،  ساعت 19 برگزار  می‌کند.

 دبیر جلسه دکتر قاسم آزادی خواهد بود.

دانشجویان، کتابداران، آرشیوست‌ها و اساتید می توانند در روز چهارشنبه 10 آذر  1400،  ساعت 19 در اینستاگرام اندیشگاه به آدرس instagram.com/andishgah.nlai?utm_medium=copy_link  در این نشست شرکت کنند.