کد خبر: 43498
تاریخ انتشار: سه شنبه, 03 فروردين 1400 - 09:23

داخلی

»

گفتگو

سده نو، زيبايی‌های جديد: ارزش انتخاب‌های ما

منبع : لیزنا
دکتر محمد حسن زاده گفت : سال ١٣٩٩ با فرازو نشيب های فراوانی همراه بود كه مهمترين آن، همه گيری كرونا و تاثيرگذاری همه جانبه بر تمام عرصه های زندگی در كليه ابعاد آن بود.
سده نو، زيبايی‌های جديد: ارزش انتخاب‌های ما

به گزارش لیزنا، دکتر محمد حسن زاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: بر بال آغازين دقايق سال ١٤٠٠ هجري خورشيدي كه سرآغاز يك سده نو را نيز رقم زده است، تكيه زده و نظاره گر تحولي ديگر در عرصه حيات اجتماعي هستيم. سال ١٣٩٩ با فرازو نشيب های فراوانی همراه بود كه مهمترين آن، همه گيری كرونا و تاثيرگذاری همه جانبه بر تمام عرصه های زندگي در كليه ابعاد آن بود.

وی گفت: هرچند تلخي ايام آخر اين سده، بر برگهای تاريخ و خاطرات آن سايه افكنده است، اما، كليت سده ١٣٠٠ را بايد محمل پربار تحولات شگرف علمی، تولد حرفه مدرن اطلاع رسانی، شكوفايي فناوری اطلاعات، شكل گيري كتابخانه ها و مراكز اطلاعات مدرن، آغاز آموزش نوين علم اطلاعات و دانش شناسي، تحولات روبه جلو و بالنده برنامه ريزي آموزشي رشته، تولد و رشد انجمن هاي علمي، برگزاري رخدادهاي بي شمار علمی، ظهور انديشمندان تاثيرگذار و روندساز علم اطلاعات و شكل گيری مشاغل جديد قلمداد كرد.

دکتر محمد حسن زاده  افزود: در عرصه جهانی نيز شكل گيری استانداردهای نوين و توسعه يافته، رشد بي نظير ارزش دارايي هاي دانشي، شكل گيري مديريت دانش نوين، نامگذاری هزاره سوم ميلادی به نام هزاره دانش، رشد شتابان اينترنت و شبكه هاي اجتماعی، پيدايش فنون سنجش و ارزيابي علم، فناوري و نوآوری، رواج هوشمندسازی روزافزون از جمله رهاوردهاي مقارن با سده ١٣٠٠ شمسي بوده است.

وی گفت: از منظري ديگر مي توان چنين تفسير كرد كه بلوغ نظام هاي اطلاع رساني و دانش گستري، تلفات حاصل از بلاياي طبيعي و غير منتظره را به مرور كمتر و كمتر كرده و نشانه هاي زيست نوع بشر را به ساير كُرات كهكشان ما گسيل كرده است. امروزه با جرات مي توان گفت، اطلاعات به مهمترين بخش نيازهاي اساسي زيست فردی و سازمانی تبديل شده است.

استاد دانشگاه تربيت مدرس  در ادامه تصریح کرد: ابَرروندها نشان مي دهد كه در سده جديدِ ما، جريان اطلاعات و تعميق دانش، تعيين كننده ‌ي موفقيت نهادها، مجموعه هاي سازماني و كشورها خواهد بود. علمِ اجتماعي شده، اطلاعات مردم-نهاد و دانش شبكه اي، همنوايی با خرد جمعي و نهاد علم را براي مديران كارآمد، اجتناب ناپذير خواهد كرد.

وی گفت: تحول ديجيتال در سده جديد ما نه به عنوان يك گزينه بلكه به عنوان يك بايد تلقي مي شود. داده ديگر بي معنا باقي نمي ماند و  و دارنده دانش الزاما توانا نخواهد بود. سده جديد، سده‌ی شايستگی‌ها خواهد بود و ابتنای بر ارتباطات ارزش آفرين در ثمردهي اطلاعات و دانش نقش تعيين كننده ای ايفا خواهد كرد.

وی با بیان اینکه در سده ١٤٠٠ كتابخانه ها و مراكز اطلاعات تغيير ماهوي را تجربه خواهند كرد گفت:  در اين سده، خدمت بر محتوا و محتوا بر كالبد سيطره قطعي خواهد يافت. ديجيتال سازي و زيست متعامل با تكيه بر هويت ديجيتال عينيت قطعي خواهد يافت. پاسخگويي به تغييرات مداوم در اين مراكز نيازمند تامين مادي و ارتقاي منزلت اجتماعي آنها از سوي مديران و توانمندسازی شايسته آنان است. در اين ميان، بقای بر خدمات مكان-بسته و متمركز با مديريت سلسله مراتبي و غيرتخصصي عامل حتمي اضمحلال اين مراكز خواهد شد.

دکتر حسن زاده افزود: آموزش دانشگاهي مدرك-گرا و دوره هاي سنتي خريداري نخواهد داشت. در سده جديد، آموزش هاي حرفه اي و مشاغل خودآفرينانه بر فضاي آموزش حكمفرما خواهد بود. بوم كسب و كارِ متحول، نوآوری مداوم را طلب خواهد كرد. سده جديد سده انتخاب های ماست. اينكه از دانش انباشته خود براي خلق ارزش پايدار بهره جويي كنيم يا اينكه در طوفان سهمگين تغييرات ناپديد شويم. تفكر حرفه اي، يادگيري هدفمند، برنامه ريزی مدبرانه، عمل متعهدانه و تحول ارزش گرا رمز ماندگاري است.

وی در پایان گفت: ضمن تبريك عيد نوروز و گراميداشت ورود به سال ١٤٠٠ به آحاد جامعه علمي و حرفه اي علم اطلاعات و دانش شناسي، سالي نيكو و همراه با سلامت و موفقيت روزافزون آرزومندم.