کد خبر: 36950
تاریخ انتشار: سه شنبه, 20 شهریور 1397 - 17:11
ایمیل
چاپ

داخلی

»

اخبار کتاب

انتشار فراخوان سومين «دوسالانه ی هنر طراحی کتاب»

منبع : روابط عمومی موسسه خانه کتاب
نشان شيرازه «سومين دوسالانه ي هنر طراحي کتاب» از سوی مؤسسه ي خانه کتاب و معاونت امور فرهنگي با مشارکت معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دي 1397 برگزار مي شود.
انتشار فراخوان سومين «دوسالانه ی هنر طراحی کتاب»

 به گزارش لیزنا، دبيرخانه ي نشان شيرازه «سومين دوسالانه ي هنر طراحي کتاب» از ناشران، طراحان گرافيک، هنرمندان تصويرگر و ساير هنرمندان فعال در صنعت نشر و طراحي کتاب دعوت مي کند با ارسال آثار منتشر شده ي خود در سال هاي 1395 و1396 در اين رويداد شرکت کنند.

«سومين دوسالانه ي هنر طراحي کتاب» با هدف تأکيد بر اهميت طراحي يکپارچه و خلاقانه ي پيکره ي «کتاب» به عنوان موضوعي مهم در طراحي گرافيک و صنعت نشر، تشويق هنرمندان، ناشران و دست اندرکاران صنعت نشر به ارتقاي جايگاه طراحي کتاب، معرفي و ارائه الگوي مناسب براي طراحي گرافيک کتاب و  تلاش براي بازشناسي و بازآفريني ميراث کتاب آرايي در فرهنگ ايران برگزار می شود.

گفتنی است، نشان شيرازه جايزه اي است که هر دو سال به «شکل» (فيزيک) کتاب هاي منتشر شده و پديدآورندگان هنري آن (تيم طراحي)، بر مبناي ارزش هاي توأم «زيبايي» و «عملکرد» اهدا مي شود. از آن جايي که طراحي يکپارچه ي کتاب، باز شدن نقش مدير هنري و حُسن همجواري عوامل هنري کتاب، در سال هاي اخير، در مسير نزديک شدن به جايگاه اصلي و مهم خود است. نشان شيرازه مي تواند هر دو سال و با توجه به واقعيت هاي طراحي کتاب و فضاي مسلط دوره ي برگزاري، فهرست جوايز خود را به جريان حرفه اي و زير شاخه هاي فعال آن تنظيم کند.

نشان شیرازه«سومين دوسالانه ي هنر طراحي کتاب» در دو بخش «پيکره ي کتاب»(کتاب برتر به عنوان پيکره اي واحد و يکپارچه) و « اجزاي کتاب»  (اجزاي کتاب هايي که کل کتاب به عنوان اثر برتر شناخته نمي شوند)  برگزار می شود.

بخش مسابقه «پيکره ي کتاب» (کتاب برتر به عنوان پيکره اي واحد و يکپارچه) شامل بخش های برترين طراحي «کتاب تصويري» Picture Book، برترين طراحي «کتاب مصوّر» Illustrated Book ، برترين طراحي«کتاب غير تصويري»، برترين طراحي «کتاب علمي ـ آموزشي»، برترين «مدير هنري نشر» و برترين «ناشر حامي طراحي کتاب» است.

 بخش مسابقه ي « اجزاي کتاب» (اجزاي کتاب هايي که کل کتاب به عنوان اثر برتر شناخته نمي شوند) نیز شامل  بخش های برترين طراحي گرافيک «جلد کتاب» با تصوير (تصويرسازي و عکاسي)، برترين طراحي گرافيک «جلد کتاب» با نوشتار (خوشنويسي و تايپوگرافي)، برترين طراحي گرافيک «متن» در صفحه آرايي کتاب هاي گروه سني کودک و نوجوان، برترين طراحي گرافيک «متن» در صفحه آرايي کتاب بزرگسال و برترين طراحي قلم (فونت) متن است.

 به برترين طراحي «کتاب تصويري»، برترين طراحي «کتاب مصوّر»، برترين طراحي «کتاب غير تصويري» و برترين طراحي «کتاب علمي ـ آموزشي» در بخش «پیکره کتاب»، «نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «جايزه ي نقدي40 ميليون ريالي» به هريک از پديدآورندگان هنري در هر کتاب (مدير هنري، طراح گرافيک جلد و متن، تصويرگر، عکاس و ...) تعلق می گیرد  و «ديپلم افتخار» و «خريد کتاب برگزيده از ناشر تا سقف 60 ميليون ريال»  تعلق می گیرد.

به «برترين مدير هنري نشر» در بخش «پیکره کتاب» «نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «جايزه ي نقدي 60 ميليون ريالي» تعلق می گیرد و  به «برترين ناشر حامي طراحي کتاب»  در این بخش نیز «نشان شيرازه»، «ديپلم افتخار» و «خريد کتاب از ناشر تا سقف 100 ميليون ريال داده می شود. » .

همچنین، به هريک از برگزيدگان پديدآورندگان هنري در 5 رشته ي بخش «اجزاي کتاب» «ديپلم افتخار» و «جايزه ي نقدي40 ميليون ريالي» اهدا می شود و در بخش تقديرشوندگان به يک نفر در 5 رشته بخش اجزاي کتاب «لوح تقدير» و «جايزه ي نقدي 15 ميليون ريالي» داده می شود.  همچنین، از  برگزيدگان بخش نظري «برترين مقاله» با «ديپلم افتخار» و «جايزه ي نقدي80 ميليون ريالي»  تقدیر می شود و به 3 مقاله تقدير شده «لوح تقدير» و «جايزه ي نقدي 15 ميليون ريالي» داده می شود.

لازم به ذکر است که فقط کتاب هايي مجاز به شرکت در «سومين دوسالانه ي هنر طراحي کتاب» هستند که در سال هاي 1395 و 1396 (به استناد شناسنامه ي کتاب) با مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شده باشند و فقط پديدآورندگاني مجاز به شرکت در اين رويداد هستند که نامشان در شناسنامه ي کتاب آمده باشد.

همچنین، در مواردي که يکي از اجزاي کتاب، به اشتراک، بين دو يا چند هنرمند انجام شده باشد، جايزه تنها به يکي از هنرمندان به انتخاب خودشان اهدا مي شود. تمامي مسئوليت هاي حقوقي ناشي از چنين مواردي برعهده ي شرکت کنندگان است. هنرمندان در چنين مواردي بايد فرد نماينده ي جمع را در فرم ثبت نام، معرفي کنند.

شرکت کننده در این جایزه مي تواند هريک از پديدآورندگان هنري يا ناشر کتاب باشد. ضروري است ناشران و هنرمندان با هماهنگي يکديگر در مسابقه شرکت  کنند تا احيانا ارسال کتاب هاي تکراري، کار دبيرخانه را دشوار و پيچيده نکند.

از هر هنرمند در هر رشته حداکثر 3 اثر و در مجموع 10 اثر پذيرفته خواهد شد و  تعداد آثار ارسالي از سوي ناشر محدوديتي ندارد، به شرط آن که ناقص « از هر هنرمند در هر رشته حداکثر 3 اثر و در مجموع 10 اثر پذيرفته خواهد شد» نباشد. آثار دريافت شده به دبيرخانه بازپس داده نخواهد شد.

 بازسازي و آماده سازي کتاب هاي ترجمه شده، در صورتي که واجد خلاقيت و اثرگذاري طراح گرافيک بر روي نسخه ي زبان فارسي نباشد، از موضوع اين دوسالانه خارج است. از اين جهت لازم است براي داوري دقيق مصداق هاي مورد نظر دوسالانه، نسخه ي اصلي کتاب، به امانت، به دبيرخانه ارسال شود.

براي برگزاري نمايشگاه دوسالانه، در صورتي که دبيرخانه بخش هايي از طراحي گرافيک يا تصويرگري کتاب هاي منتخب را استفاده کند، از طراحان گرافيک و تصويرگران درخواست خواهد شد بر اساس موازين حرفه اي، صرفا براي مدت برگزاري نمايشگاه، فايل طراحي يا اصل تصويرها را در قبال دريافت رسيد، به برگزارکننده امانت دهند.

بر اساس این فراخوان، در بخش طراحي قلم فارسي، تنها «فونت» هاي ديجيتال با کاربري رايانه اي براي «متن» که در کتاب هاي منتشر شده استفاده شده باشند پذيرفته مي شود و تايپ فيس و طراحي حروف پيشنهادي، از موضوع دوسالانه خارج است.

گفتنی است،  آثار منتخب و برتر بخش مسابقه «سومين دوسالانه هنر طراحی کتاب» در کتاب «سومين دوسالانه ي نشان شيرازه» چاپ و به منتخبين، گواهي شرکت و يک نسخه کتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

لازم به ذکر است که شرکت دادن کپي در دوسالانه ممنوع است و در هر زمان و هر مرحله از برگزاري دوسالانه که برگزارکننده مطمئن شود «اثر» مصداق کپي است، علاوه بر حذف آن اثر، تمامي آثار شرکت کننده را از رويداد خارج مي کند و در صورتي که احراز کپي بودن اثر پس از اهداي رتبه و جايزه باشد، برگزارکننده با انتشار خبر رسمي جايزه،  رتبه ي اهدايي را پس خواهد گرفت.همچنین، شکايت حقوقي صاحبان آثار که اثرشان از سوي ديگري کپي شده باشد، متوجه برگزارکننده نيست و خانه ي کتاب هيچ مسئوليتي - جز حذف آن اثر و تمامي آثار شرکت کننده از رويداد و پس گرفتن جایزه و رنبه اهدایی در صورت احراز کپی بودن اثر-در قبال چنين مواردي ندارد و تصميم گيري در موارد گفته نشده و پيش بيني نشده با دبير علمي و رئيس دوسالانه (مديرعامل مؤسسه ي خانه ي کتاب) است.

در بخش نظري «ارائه ي مقاله» «سومین دو سالانه هنر طراحی کتاب» شامل برترين مقاله ي علمي و نظري با موضوع طراحي و گرافيک کتاب و تقدير از پژوهشگران نظري حوزه ي طراحي کتاب و کتاب آرايي است.

بر اساس این فراخوان، محورهاي بخش نظري بايد همسو با اهداف دوسالانه ي هنر طراحي کتاب و بر اهميت طراحي و خلاقانه ي توليد کتاب بر مبناي ارزش هاي «زيبايي» و «عملکرد» موضوع تحقيق و پژوهش قرار گيرد و شرکت در اين بخش براي عموم محققان، پژوهشگران، ناشران، هنرمندان و طراحان گرافيک آزاد است.

چکيده ي مقاله بايد بين 300 تا 350 کلمه به صورت تايپ شده در محيط Word باشد و در آن مسئله، پيکره و نمونه ي مطالعاتي، روش مطالعه و همچنين واژگان کليدي مشخص شود و مشخصات نويسنده يا نويسندگان مقاله از قبيل نام و نام خانوادگي، درجه ي علمي و شغل نويسنده، نشاني پستي و الکترونيکي و تلفن تماس در چكيده درج شود.

همچنین، مقالات ارسالي نبايد قبلا در مجلات يا همايش هاي ديگر ارائه شده باشد و در صورت تأييد چکيده ي مقاله از نويسندگان درخواست خواهد شد تا متن مقاله خود را جهت بررسي نهايي حداکثر تا تاريخ پنج آذر1397 از طريق پست الکترونيکي به دبيرخانه ي دوسالانه ارسال نمايند. تأييد طرح يا چکيده ي مقاله لزوما به معناي تأييد مقاله نخواهد بود.

گفتنی است، آثار منتخب و برتر بخش نظري در کتاب سومين دوسالانه ي نشان شيرازه چاپ و به منتخبين، گواهي شرکت و يک نسخه کتاب دوسالانه اهدا خواهد شد.

همچنین، شکايت حقوقي صاحبان مقاله که اثرشان از سوي ديگري کپي شده باشد، متوجه برگزارکننده نيست و خانه ي کتاب هيچ مسؤوليتي - جز حذف آن اثر و تمامي آثار شرکت کننده را از رويداد - در قبال چنين مواردي ندارد و  تصميم گيري در موارد گفته نشده و پيش بيني نشده با دبير علمي و رئيس دوسالانه (مديرعامل مؤسسه ي خانه ي کتاب) است.

  گفتنی است، مهلت ارسال آثار به «سومين دوسالانه ي هنر طراحي کتاب» در بخش مسابقه ي طراحي و گرافيک کتاب تا 14 آبان 1397 است و علاقمندان می توانند چکيده ي مقالات خود را تا 2 آبان 1397و اصل مقالات را تا 7 آذرماه 1397 به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

دبيرخانه سومین دوسالانه هنر طراحی کتاب در تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان برادران مظفر(جنوبي)، کوچه خواجه نصيرطوسي، شماره ي2، طبقه دوم واقع است.

هيأت داوران بخش طراحي گرافيک پيکره و اجزاي کتاب فرزاد اديبي، علي ثابت، علي خورشيدپور، پژمان رحيمي زاده، مسعود سپهر، سيامک فيلي زاده و علي هاشمي شهرکي است و  هيأت داوري بخش نظري «مقالات» يعقوب آژند، مسعود سپهر و مريم کهوند است و  نیکنام حسینی پور، مدیر عامل موسسه خانه کتاب ریاست سومین دوسالانه هنر طراحی کتاب را برعهده دارد و علي ثابت دبير علمي این  دوره از جایزه است.

خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با لیزنا، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر: