دوشنبه, 27 خرداد 1398 - 09:52
ما و نسل جوان حرفه: هر یک در کجا ایستاده ایم؟

ما و نسل جوان حرفه: هر یک در کجا ایستاده ایم؟

رحمت الله فتاحی
دوشنبه, 23 مهر 1397 - 13:22
گروه های تلگرامی کنگره: خاطره هایی از سه کنگره قبلی

گروه های تلگرامی کنگره: خاطره هایی از سه کنگره قبلی

  ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 16 مهر 1397 - 13:03
دسترسی آزاد به پایان نامه ها: ‌مشکل مدیریتی است

دسترسی آزاد به پایان نامه ها: ‌مشکل مدیریتی است

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 02 مهر 1397 - 10:09
عضویت پیوسته انجمن‌ها در گرو مدرک دانشگاهی نیست

عضویت پیوسته انجمن‌ها در گرو مدرک دانشگاهی نیست

ابراهیم عمرانی
دوشنبه, 19 شهریور 1397 - 08:47
زمانی برای کرختی اخلاق ایرانیان با اشاره به سخنرانی دکتر فراستخواه در انجمن اخلاق در علم و فناوری

زمانی برای کرختی اخلاق ایرانیان

  ابراهیم عمرانی