کد خبر: 8681
تاریخ انتشار: پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1391 - 12:15

داخلی

»

مطالب کتابداری

»

گزارش

هویت جعلی یا مستعار در اینترنت نشاندهنده عدم اعتماد به فضای آن است

دکتر محمود بابایی: از نظر روانی وقتی اعتماد باشد اضطراب و تردید در تعاملات به شدت کاهش می یابد... مقوله اعتماد در اینترنت یک مقوله چند وجهی است، هویت جعلی یا مستعار یعنی ما به فضا اعتماد نداریم.

 

به گزارش لیزنا، نشست علمی «اعتماد در فضای سایبر» با سخنرانی دکتر محمود بابایی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) عصر روز چهارشنبه (27 اردیبهشت 1391)  از ساعت 14 آغاز شد.

دکتر بابائی در ابتدا درباره اعتماد در مبادله اجتماعی گفت: در بسیاری از حوزه ها از جمله حوزه روان شناسی هم مسأله اعتماد مطرح است چه روانشناسی اجتماعی، روانشناسی عمومی و روان شناسی در سطح روابط بین فردی . روانشناسی اجتماعی یک مسأله در رابطه با درون گروه هاست و اعتماد هم در سطح بین گروهی و هم در سطح بین فردی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد و بسیاری از شاخص های اندازه گیری اعتماد در حوزه روانشناسی پرورش داده شده و ساخته شده است. ما در مسائل عمدتا یک همگرایی می بینیم که باعث شده به شکلی مسائل مشترک را بین حوزه های علمی پررنگ تر ببینیم، در حوزه مسائل اجتماعی اعتماد حرف اول را می زند. اگر بخواهیم کالایی را بصورت رسمی رد و بدل کنیم باز هم نگاه می کنیم که با چه کسی معامله می کنیم و در اقتصاد هم اعتماد حرف اول ماست .

وی ادامه داد: بیشترین حوزه ای که در ارتباط با اعتماد کار کرده است به امنیت در سیستم مربوط می شود (مقوله احساس امنیت کاربران). در حوزه تجارت الکترونیکی هم بسیار کار شده است هم از نظر پیمایش دیدگاهها و هم از نظر بعد سخت افزاری و نرم افزاری . پس ما پای اقتصاد دانان را هم در این مقوله میبینیم.

سپس دکتر بابائی با طرح این سوال که ما اعتماد را در چه حوزه ای می خواهیم مطرح کنیم؟ در تعریف اعتماد در فضای سایبر گفت: حقیقتا از نظر تعریف می توانیم بگوییم هیچ اتفاق نظری در این حوزه نداریم و افرادی چون بل و دیگر کسانی که در حوزه مطالعات سایبر مطالعه کرده اند این تعریف( تعریف اعتماد در فضای سایبر) را به گونه ای دور زده اند. مایکل بلدی در تعریف فضای سایبر این تعریف را ارائه کرده است: دنیای موازی که با خطوط ارتباطی و کامپیوتر های جهان خلق و نگهداری می شود دنیایی که در آن تردد جهانی دانش، رموز، سنجش ها و سرگرمی ها شکل می گیرد. فضای سایبر فضایی است که از نظر روانی فرد احساس می کند در زندگی دومی زیست می کند و این فضا جایی است که در آن تعاملات انسانی وجود دارد.

دکتر بابائی گفت: دیوید بل در مفهوم فضای سایبر نیز اظهار داشته است:فضای سایبر فضایی است که زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری که همه چیز از جمله شبکه ها و پروتکل های را در بر میگیرد ، ونرم افزارهایی که ما از طریق آنها می توانیم با هم ارتباط برقرار کنیم در این فضا وجود دارد پس فضای سایبر فضایی است که هیچ تداخل معنایی در آن وجود ندارد. نکته دیگر که بعنوان گزاره بیان می شود ناپایداری جزئی از این فضاست و هیچ چیز ثابت نیست و تنها جریان یافتن در آن ثابت است.

وی افزود: مسأله دیگر الگوهای رفتاری انسان در فضای سایبر است که با الگوهایی که در فضای واقعی از انسان سر می زند کاملا متفاوت است و نکته آخر اینست که ما در فضای سایبر رفتارهای یکنواخت و استاندارد شده ای نداریم و نمی توانیم بگوییم سطح درگیری افراد و سهیم شدنشان در تولید محتوا یکسان است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران  با طرح سوال «مسأله اعتماد چیست؟» گفت: متفکرین حوزه ی ارتباطات این را با موضوع  social capitalپیوند می زنند چرا که سرمایه اجتماعی حاصل انباشت رابطه هاست و این رابطه ها بر اساس اعتماد شکل می گیرد.

وی افزود: برای سنجش سرمایه اجتماعی اولین مقوله ای که مورد توجه قرار می گیرد اعتماد است اما سرمایه به طور کلی می تواند حالت فیزیکی، مالی و انسانی داشته باشد. اما سرمایه ی اجتماعی حاصل روابط و شبکه ارتباطات افراد با یکدیگر است و در واقع سرمایه اجتماعی افراد را توانمند می کند برای اینکه اقدامی انجام دهند و به اهدافی که نمی توانیم در حالت عادی به آن دست پیدا کنیم بتوانیم به آنها دست یابیم.

وی گفت: بوردیو معتقد است سرمایه اجتماعی حاصل شبکه های با دوام از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل است. فوکومایا نیز معتقد است: سرمایه ی اجتماعی شکل ملموسی از هنجارهای اجتماعی است که باعث همکاری دو یا سه نفر می شود و سرمایه اجتماعی با اعتماد و متغیر های شناخته شده ای مثل همکاری ارتباط دارد و شکل گیری آن تحت تاثیر موارد اجتماعی و فرهنگی است و سود آن جمعی است و وقتی که از آن استفاده می کنیم  در واقع می توانیم افرادی را تحت تاثیر قرار دهیم که آنها به شبکه بپیوندند.

دکتر محمود بابائی در ادامه گفت: فرضیه قابل طرح این است: گروههایی که سرمایه های اجتماعی بالایی دارند توانایی تاثیر اجتماعی در سطح بالایی را دارا هستند و ما یکی از مقوله های فرعی را برسرمایه های اجتماعی ، اعتماد می دانیم و جایگاه اعتماد، جایگاه اول است.

وی ادامه داد: در مبحث اعتماد دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که عبارتند از اعتماد به یک فرد خاص، اعتماد به دیگران و مردم در کل و اعتماد به سازمانها /نهادها و سازمانهای انتزاعی. همچنین از نظر سازو کارها می توان اعتماد را از نظر نوع شناختی، اعتماد مبتنی بر آگاهی، اعتماد مبتنی بر شهرت، اعتماد مبتنی بر رابطه و اعتماد مبتنی بر هماهنگی و اعتماد مبتنی بر شخصیت تقسیم کرد.  اعتماد در سطح اینترنت بر پایه ی اعتماد بنیادی، اعتماد بین شخصی، اعتماد سازمانی و اعتماد سیاسی ( نهادهای دولتی، قوای قانون گذاری و قضائیه) تفسیم بندی می شود.

دکتر بابائی با بیان اینکه مؤلفه های اعتماد در سه سطح شناختی، عاطفی و رفتاری طبقه بندی می شوند. گفت: زتومکا برای اعتماد گارکردهایی چون مثبت اندیشی، تحرک و انگیزه، فعالیت داوطلبانه –نوآورانه و پویا، کاهش ریسک در کنش با دیگران ، ایجاد روابط نوین و گسترش شبکه های اجتماعی در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: از نظر روانی وقتی اعتماد باشد اضطراب و تردید در تعاملات به شدت کاهش می یابد. در عضویت در شبکه های اجتماعی به این تکیه می شود که کاربران در حالتهای خاص  به آن اعتماد پیدا کنند زیرا فلسفه وجود شبکه های اجتماعی شناخته شدن است. مقوله اعتماد در اینترنت یک مقوله چند وجهی است، هویت جعلی یا مستعار یعنی ما به فضا اعتماد نداریم. در جایی سرمایه اجتماعی وجود دارد که روابط اجتماعی میان افراد وجود دارد.

محمود بابائی ادامه داد: با توجه به آمار بدست آمده ، کشور فرانسه و چین جزء 66 کشورهایی هستند که میزان اعتماد در آنها کمتر است.

سپس دکتر بابائی راهکارهایی را برای افزایش اعتماد ارائه کرد: ما نیاز داریم شبکه های اجتماعی را بشناسیم و نیازهست که ببینیم در اتاق های چت، گروههای اعتماد مباحث شبکه های اجتماعی چگونه است. همچنین در مطالعاتمان در حوزه شبکه سازی به شکل تیمی عمل کنیم و در کنار فناوری محور بودن، جامعه محور  نیز باشیم.

وی تصریح کرد: وقتی که به طور مداوم در زمینه ای هشدار می دهیم تاملات مردم درآن حوزه بیشتر می شود. استنباط اطرافیان از این یک ارتباط خاص خواهد بود. و به طور کلی شبکه های اجتماعی یعنی پبوستگی افراد با یکدیگر برای قدرت گذاشتن و تاثیر گذاشتن بیشتر خواهد بود.

در پایان نشست پس از پرسش و پاسخ، دکتر مهدی علیپور حافظی معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران هدیه ای را برای قدردانی به دکتر بابایی اهدا کرد.

نشست علمی «اعتماد در فضای سایبر» از ساعت 14 تا 16 روز چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

گزارش: فاطمه محمودی

برچسب ها :
خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط خود با لیزنا، در هنگام ارسال پیام نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.
نام:
ایمیل:
* نظر: